Gå til indhold

Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

Hent Tips og teknikker til facilitering

Hent Tilskudsblanket (skal udfyldes, hvis I har delte udgifter til forplejning/ophold)

HUSK: Det er ikke et mål i sig selv at nå igennem alle cases. 

Din rolle som facilitator

 • Din rolle er at facilitere klinikken godt igennem forløbet og samtidig selv få noget ud af det. Du er ikke ekspert i forhold til indholdet.
 • Det er vigtigt, at du har læst hele modulet igennem (inkl. fagspecialistens kommentarer) inden mødet, så du har et overblik over, hvad det indeholder.
 • Under case-arbejdet anbefaler vi, at du fokuserer på din rolle som facilitator. Det betyder, at du ikke deltager i diskussionen, men derimod faciliterer den.
 • Du skal styre tiden under hele modulet - helst på en måde så alle kommer til orde.

Hvordan gennemfører I KGE-modulet?

 • I læser og drøfter cases og fortæller hinanden hvordan I hidtil har arbejdet med den konkrete gruppe af patienter.
 • Efter hver case eller sektion af spørgsmål gennemgår I fagspecialistens kommentarer.
 • I samler op og noterer læringspunkter i de individuelle refleksionsark og i klinikkens læringslog.
 • Til slut tager I en kort runde: Hvad er jeg/vi blevet klogere på? Hvilke nye spørgsmål er rejst? Hvilke forslag er der til ændringer i det daglige (sam)arbejde? Er der ændringer, som umiddelbart kan iværksættes?
 • Til sidst skal I hver især bruge et par minutter på at evaluere.

Print klinikkens læringslog (min. ét eksemplar med til selve case-arbejdet).

Print individuelt refleksionsark (alle skal have et eksemplar med til selve case-arbejdet).

Print klinikkens handleplan (en arbejdsgruppe skal udarbejde klinikkens handleplan på baggrund af klinikkens læringslog).

Facilitator har sendt dig modulet og et individuelt refleksionsark på mail. Vi anbefaler, at du medbringer det på iPad eller tablet - alternativt at du printer det. Du skal som minimum printe det individuelle refleksionsark. Det skal du udfylde undervejs i case-arbejdet.

KGE består af tre dele:

 1. Opstart
 2. Case-arbejde
 3. Opfølgning og handleplan

Del 1: Opstart

Inden selve case-arbejdet skal du have læst modulet, men du skal ikke læse fagspecialistens kommentarer til casene. Det er kun facilitator, som har læst dem på forhånd. 

Del 2: Case-arbejde

 • I læser og drøfter en case ad gangen ud fra diskussionsspørgsmålene og inddrager egne erfaringer.
 • Efter hver case gennemgår I, hvordan fagspecialisten ville håndtere casene.
 • I samler op på dem og noterer hver især læringspunkter i de individuelle refleksionsark, og bliver enige om, hvad der skal skrives i klinikkens læringslog.
 • Til slut samler I op:
  • Hvad er jeg/vi blevet klogere på?
  • Hvilke nye spørgsmål er rejst?
  • Hvile forslag er der til ændringer i det daglige (sam)arbejde?
  • Er der ændringer, som umiddelbart kan iværksættes?
  • Er der noget, vi skal holde op med at gøre?

Del 3: Handleplan- og opfølgning 

 • I forlængelse af case-arbejdet udarbejder ledelsen eller en lille, tværfaglig arbejdsgruppe et forslag til 
  en handleplan for de ændringer, som case-arbejdet umiddelbart gav anledning til.
 • I aftaler, hvem der er ansvarlig for implementeringsarbejdet, og I aftaler hvornår og hvordan, I følger handleplanen til dørs.
 • Når handleplanen er ført ud i livet, tager I en fælles snak på et personalemøde.
 • Tag en runde: Hvordan har selve kursusformen fungeret? Hvad har fungeret rigtig godt? Hvad har 
  været svært? Hvordan kan vi forbedre fremgangsmåden til næste klinikkursus?
 • Tal også om, hvilke konkrete virkninger kursusdeltagelsen har haft – på jer og på patienterne? Hvilken værdi er skabt for hvem? Nåede vi de mål, vi satte os? Hvad kan vi lære af det som organisation?

KGE handler om, at hele klinikken sammen lærer det samme og at I får talt om, hvordan I kan organisere jer. Når I sidder sammen, er det nemmere at drøfte, hvordan I kan implementere eventuelle ændringer. 

Hanne Hjortkjær Petersen, praktiserende læge, lægefaglig konsulent i PLO-Efteruddannelse og forfatter af flere DGE- og KGE-moduler