Gå til indhold

Risikovurdering

For at overholde databeskyttelsesforordningen (GDPR) er det nødvendigt, at I kan dokumentere, at der er foretaget en vurdering af de risici, som de registrerede (fx jeres medarbejdere og patienter) udsættes for som led i, at deres personoplysninger behandles af lægeklinikken. Din lægeklinik er derfor forpligtet til at kunne dokumentere, at disse risici er overvejet og vurderet. PLO har udarbejdet et udkast til risikovurderinger.

Denne side ligger bag login

Log ind på Læger.dk for at se indholdet.

Log ind