Gå til indhold

Småanskaffelser og udstyr i almen praksis

Udstyr, lægemidler, forbindsstoffer og andet, du har brug for i din praksis, anskaffes på forskellig vis. Positivlister over lægemidler og forbindstoffer, som praktiserende læger og læger under vagttjeneste kan rekvirere på regionens regning, finder du på sundhed.dk. Det kan også være en god idé at se på, hvilke indkøbsforeninger der er for almen praksis.

Positivliste

Samarbejdsudvalget udarbejder i de enkelte regioner en oversigt – positivlisten - over lægemidler, som kan rekvireres på regionens regning.

Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og læger under vagttjeneste kan rekvirere på regionens regning.

Lægemidlerne skal anvendes i umiddelbar tilknytning til behandlingen, og der kan udleveres lægemidler til patienten i en mængde, der svarer til patientens behov, indtil lægemidlet kan fremskaffes fra et apotek.

sundhed.dk (fagperson) fremgår de enkelte regioners positivlister og vejledning til rekvirering

Forbindsstoffer

Samarbejdsudvalget udarbejder i de enkelte regioner en oversigt over grupper af forbindsstoffer m.v., der kan rekvireres til brug i første behandling. Forbindsstoffer m.v. nævnt på listen kan rekvireres vederlagsfrit.

sundhed.dk (fagperson) fremgår de enkelte regioners lister over forbindsstoffer m.v. og vejledning til rekvirering.

Indkøb til praksis og indkøbsforeninger

Som ny ejer af en lægeklinik skal du tage stilling til mange ting, herunder indkøb til klinikken.

Du skal måske indkøbe nye møbler og andet inventar, og så skal du ikke mindst tage stilling til løbende indkøb til klinikken.

Løbende indkøb er fx daglige forbrugsvarer til undersøgelser og behandling, forskellige apparaturer/readers til målinger etc., rengøringsartikler og meget andet.

Det kan være en tidsrøvende opgave at købe ind og sammenligne priser og typisk ikke den opgave, du som klinikejer, har lyst til at prioritere højest.

Det er alligevel en god ide at bruge noget tid på at sætte sig ind i dette. Gode indkøbsvaner er vigtige for både driftsresultat og klinikkens daglige funktion.

Flere leverandører giver mulighed for forskellige leveringsformer; herunder automatiske vareopfyldninger, opsætning og servicering af apparater/readers og hjælp til en række andre daglige lettelser på klinikken.

De største leverandører til almen lægepraksis i Danmark er:

Voresklinik.info AMBA. (www.voresklinik.info) er en indkøbsforening, hvor alle danske praktiserende læger og speciallæger kan blive medlem og medejere. Selskabet tilbyder en række indkøbsaftaler til sine andelshavere.