Gå til indhold

Praktiserende lægers honorering for at sende billeder til praktiserende speciallæger i dermato-venerologi

Her kan du læse aftalen om honorering.

Honorering for fremsendelse af digitale billeder til praktiserende speciallæger i dermato-venerologi fra praktiserende læger.

 

§ 1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Region Midtjylland og Praksisudvalget i Region Midtjylland og omfatter således alene alment praktiserende læger i Region Midtjylland og patienter bosat i Region Midtjylland.

§ 2 Aftalens formål

Aftalens formål er at lade praktiserende speciallæger i dermato-venerologi vurdere digitale billeder fra alment praktiserende læger med henblik på at reducere patienters behov for en fysisk konsultation hos praktiserende speciallæge i dermato-venerologi.

§ 3 Aftalens afgrænsning

Aftalen indebærer, at praktiserende læger, der har digitalt kamera i praksis og som har PC’er, der kan håndtere billeder, har mulighed for at fremsende digitale billeder til vurdering hos praktiserende speciallæger i dermato-venerologi efter aftale.

Den praktiserende læge fremsender elektronisk henvisning på patienten, med billedmaterialet som vedlæg. Henvisninger og billedmaterialer udveksles mellem elektroniske journalsystemer med MedComs kommunikationssystemer.

Der skal anvendes et digitalkamera, helst med JPEG-format. Fotos skal kunne komprimeres, gerne til eksempelvis 640 x 480 pixels.

De praktiserende speciallæger i dermato-venerologi, der har indgået aftale herom vurderer billederne og fremsender svar til de praktiserende læger. De praktiserende speciallæger i dermato-venerologi orienterer de praktiserende læger om tidspunkterne for vurderingen.

§ 4 Aftalens honorering

Den praktiserende læge honoreres med en tillægsydelse på 124,20 kr. (grundhonorar).

§ 5 Afregning 

Følgende ydelsesnummer anvendes:

Ydelse Tekst Grundhonorar
4503 Fremsendelse af digitale billeder til hudlæge pr. forsendelse 124,20

Honoraret reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for regulering i henhold til landsoverenskomstens § 80. Dog først fra 2012.

§ 6 Tvister

Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres i Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

§ 7 Ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Såfremt en ny overenskomst på almen lægeområdet omfatter indholdet af denne aftale eller ændrer grundlaget for aftalen betragtes aftalen som opsagt fra datoen for den nye overenskomsts ikrafttræden.

Godkendt 18-11-2010    PLO-dok. 441843

Siden oprettet 15. november 2022