Gå til indhold

PLO-K's forhandlingsmæssige kompetencer

Der kan indgås lokale aftaler mellem de decentrale parter, som supplerer overenskomsten om almen praksis. De relevante parter afhænger af, hvilket geografisk område aftalen er gældende for og af, om aftalen er forpligtende for de praktiserende læger, der er omfattet af aftalen.

Forpligtende aftaler

For så vidt angår lokale aftaler, der forpligter de praktiserende læger, skal aftalerne forhandles endeligt af PLO-R, der er aftalepart – uanset om aftalen omfatter alle læger med praksis i den pågældende region eller alene lægerne med praksis i bestemt(e) kommune(r) i regionen.

Ikke forpligtende aftaler

Ikke-forpligtende aftaler (dvs. hvor det er frivilligt for lægerne, om de ønsker at benytte sig af aftalen) kan indgås direkte mellem PLO-K og den pågældende kommune.

For alle aftaler gælder

Lokale aftaler, der indgås af PLO-K, bør drøftes med PLO-R. Aftaler, som PLO-R ønsker at indgå, bør koordineres med PLO’s forhandlingsudvalg på de såkaldte FUR-møder. Dette for at sikre koordination og videndeling på tværs af kommuner og regioner.

Siden oprettet 11. november 2022