Gå til indhold

Suppleringsvalg i PLO-Hovedstaden

Fredsvalg er gennemført i november 2023 for perioden 2024.


PLO-Hovedstaden har 13 repræsentanter i PLO's repræsentantskab. Da vi p.t. ikke har suppleanter, blev det besluttet at afholde suppleringsvalg for perioden 2024. Interesserede kandidater kunne melde deres kandidatur inden den 13. november 2023.

Da der kun meldte sig én kandidat, er denne kandidat valgt ved fredsvalg og tiltræder pr. 1. januar 2024. 

Den nyvalgte suppleant er: Nanna Hartmann

Se Nanna Hartmanns selvdeklareringsskema her (bag medlemslogin) 

Nanna Hartmann er dermed 1.-suppleant. Det er for perioden 2023-2024 besluttet, at 1.-suppleanten vil indgå i bestyrelsesarbejdet - dog uden stemmeret og vil blive timehonoreret for mødedeltagelse. 1.-suppleanten kan dog ikke deltage i repræsentantskabsmøder, medmindre en repræsentant har forfald.