PLO-Nordjyllands medlemsmøder

Næste medlemsmøde er afholdes den 1. november 2023 kl. 17-21

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere information følger i september.

Seneste medlemsmøde er afholdt den 7. marts 2023

På medlemsmødet blev den nye lægevagtsaftale præsenteret og drøftet.

Aftalen er siden godkendt af regionen og PLO-Nordjyllands medlemmer. 

Den nye lægevagtsaftale kan læses her (bag login)