Gå til indhold

Vold, trusler og krænkende handlinger

Vold, trusler og krænkende handlinger er uacceptable, hvad enten de kommer fra patienter, pårørende eller kollegaer. Læs her, hvor og hvordan du anmelder voldsepisoder samt, hvor du som yngre læge kan få hjælp.

Det er absolut ikke en del af lægejobbet at blive truet eller udsat for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed eller andre krænkende handlinger. Læger skal ikke acceptere et arbejdsmiljø, hvor episoder med vold, krænkelser og trusler bagatelliseres eller forties.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver udsat for vold eller trusler om vold?

Yngre Læger opfordrer til, at alle typer af voldsepisoder anmeldes til politiet. Vold og trusler om vold mod mennesker, der passer deres arbejde, kan ikke accepteres og bør derfor retsforfølges.

Der er en frist på 72 timer, fra hændelsen er sket, til at anmelde til politiet. Ellers bortfalder muligheden for at få erstatning efter offererstatningsloven.

Hvis du bliver udsat for en voldsepisode, trusler eller krænkende handlinger, er det vigtigt at orientere din arbejdsmiljørepræsentant.

Brug din arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres, fordi arbejdsmiljørepræsentanten dermed kan drøfte episoden med arbejdsgiveren med henblik på, at andre voldsepisoder for dig og dine kollegaer kan forebygges.

Hvis du ikke ved, hvem det er, kan din tillidsrepræsentant eller HR give dig navnet.

Voldsepisoder i forbindelse med dit arbejde skal opfattes som en arbejdsulykke og skal derfor anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler sager om arbejdsskader, herunder arbejdsulykker. 

Der skal dog kun ske anmeldelse, hvis du har været fraværende pga. voldsepisoden mere end 1 dag ud over den dag, hvor voldsepisoden fandt sted.

Det er vigtigt, at alle episoder anmeldes, uanset om du og/eller din arbejdsgiver mener, at der er fysiske eller psykiske mén pga. episoden.

Anmeld episode på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings selvbetjening her

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade.

Har du været udsat for vold, trusler eller krænkende handlinger på din arbejdsplads og har brug for psykologhjælp, bør du i første omgang via personalekontoret undersøge, om der på din arbejdsplads er en krisepolitik med tilbud om psykologhjælp.

Hvis du har været udsat for vold, trusler eller krænkende handlinger, og der ikke er taget hånd om det, skal du kontakte Yngre Læger og få rådgivning.

Kontakt Yngre Læger

Forebyg vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og andre krænkende handlinger

Det er vigtigt kontinuerligt at forebygge vold, trusler og krænkende handlinger. Hvis det sker, er den umiddelbare håndtering af hændelsen også helt afgørende.
 
Hvad gør du, hvis du oplever vold, trusler og krænkende handlinger, og hvordan kan du være med til at forebygge det?

Yngre Læger, Overlægeforeningen og PLA har udarbejdet materiale, der giver svar.

Materiale om vold, trusler og krænkende handlinger

Brug materialet - print det ud og hæng det op på afdelingen: 

Gode råd til håndtering af vold, trusler eller krænkende handlinger

Husk, at det er ledelsens ansvar at sikre forebyggelsen. Så bed ledelsen iværksætte en lokal drøftelse, hvis I er i tvivl om de lokale retningslinjer.