Gå til indhold

Hvad er lønnen for en læge (trin 1) og en læge (trin 2)?

Læge (trin 1) og læge (trin 2) er stillingsbetegnelser for læger ansat i regionerne. På din lønseddel kan du også se, om du er på grundlønstrin 1 eller grundlønstrin 2. Læs her om forskellene samt, hvornår du skifter løntrin og stillingsbetegnelse.

Er du læge og ansat i en region, så vær opmærksom på, at man skelner mellem stillingsbetegnelserne ’læge (trin 1)’ og ’læge (trin 2)’ samt løntrinnene ’grundlønstrin 1’ og ’grundlønstrin 2’.

Løn til læger (trin 1)

Er du ansat i en stilling som læge (trin 1), starter du på grundlønstrin 1.

Efter 5 års anciennitet i stillingen stiger din løn, og du kommer op på grundlønstrin 2. Din stillingsbetegnelse er fortsat læge (trin 1), men nu på et højere løntrin.

Læge (trin 1) svarer til det, der tidligere hed ’reservelæge’.

Løn til læger (trin 2)

Er du ansat i en stilling som læge (trin 2), er der kun én grundløn, så her taler man ikke om grundlønstrin 1 og 2.

Grundlønnen for en læge (trin 2) er højere end grundlønstrin 1 og 2 for læger (trin 1).

Læge (trin 2) svarer til det, der tidligere hed ’1. reservelæge’.

Hvordan går jeg fra læge (trin 1) til en stilling som læge (trin 2)?

Når du starter i din hoveduddannelse, ansættes du som læge (trin 1). Efter 2,5 års fuldtidsansættelse i hoveduddannelsen ændres din stillingsbetegnelse (og dermed din løn) til læge (trin 2).

Er du i hoveduddannelse i almen medicin, går der dog 3 år, før din stillingsbetegnelse ændres fra læge (trin 1) til læge (trin 2).

Du kan også være ansat som læge (trin 2) i en uklassificeret stilling.

Baggrund: Nye stillingsbetegnelser for læger ansat i regionerne

Ved OK21 blev Danske Regioner og Yngre Læger enige om at ændre stillingsbetegnelsen ’reservelæge’ til slet og ret ’læge’.

Da der er forskel på vilkårene for henholdsvis reservelæger og 1. reservelæger, blev stillingsbetegnelserne ændret til 'læge (trin 1)' og 'læge (trin 2)'. Der er alene tale om en navneændring. Alle andre vilkår er uændrede.

For læger ansat i staten samt læger på Færøerne og Grønland gælder betegnelserne reservelæge og 1. reservelæge stadig.