Gå til indhold

Andre takster relevant for yngre læger

På denne side kan du se, hvad du som yngre læge kan få i kørselsgodtgørelse, ATP-bidrag, speciallægekonsulenthonorar og andre takster gældende for yngre læger.

Kørselsgodtgørelse og time-/dagpenge

A. Godtgørelse pr. km. ved brug egen bil på tjenesterejser efter skriftlig bemyndigelse fra tjenestestedet 2024
Op til 20.000 km. i et finansår 3,79 kr.
Ud over 20.000 km. i et finansår 2,23 kr.
B. Anden godkendt kørsel  2,23 kr. 
Dagpenge 574 kr.
Timepenge 23,92 kr. 

ATP-bidrag, fuldtidsansatte - 2024

Arbejdsgivers bidrag pr. md. region 198,00 kr.
Eget bidrag pr. md. region 99,00 kr. 

Speciallægekonsulenter i regionerne

Aftalen er forhandlet af FAS og gælder for: 

  • Konsulenter ved sygehuse
  • Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge
  • Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem
  • Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
  • Behandlende øjenlæger

Se honorarerne på Overlægeforeningens hjemmeside

Foredragstakster 

Nedenstående tabel viser AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor.

  2024
Foredrag/forelæsninger á 45-60 min.  3.192,00 kr. 
Deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time 958,00 kr.

Honorar for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved syge mv.

Som en del af Sygehusoverenskomsten er yngre læger forpligtet til at undervise ved uddannelse af andre personalegrupper. 

Undervisningen indgår som en del af den normale arbejdstid og honoreres ikke jf. Sygehusoverenskomsten § 3 stk. 8.

Er der tale om undervisning, der ikke er en del af det normale arbejde, sker der honorering ifølge "Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv." til takster vist i nedenstående tabel.

Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv.
Undervisning inkl. forberedelse af studerende mv. 471,42 kr. pr. time
Undervisning inkl. forberedelse af færdiguddannet personale 565,70 kr. pr. time