Gå til indhold

Overenskomst for KBU, intro og fase 1 i almen medicin

Se den gældende overenskomst for dig, som er yngre læge og i gang med KBU, intro eller fase 1 i almen medicin.

Overenskomst og aftaler

Du er formelt ansat af regionen under KBU, introduktionsstilling og fase 1 af hoveduddannelsen, men har arbejdssted ude i almen praksis.

Regionen er således din arbejdsgiver, mens tutorlægen kan anses som din nærmeste leder.

Løn- og ansættelsesvilkår følger den regionale sygehusoverenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Vilkårene er langt hen ad vejen de samme som på sygehusene, hvad angår løn mv., men arbejdstilrettelæggelsen er noget anderledes i almen praksis.

Løn- og ansættelsesvilkår

Normperiode
Din arbejdstid er i gennemsnit 37 timer om ugen. Arbejdstiden opgøres som udgangspunkt over en normperiode på 14 uger, medmindre andet er konkret aftalt. Varigheden af en arbejdsdag er minimum 6 timer og maksimum 13 timer.

Arbejdsplan
Du skal kende din arbejdsplan minimum 4 uger før tjenesten. Ændringer kan derfor kun ske med mindre end 4 ugers varsel i helt særlige tilfælde fx sygdom. 

Registrering
Registrering af arbejdstid og evt. fravær sker til regionen minimum én gang om måneden på baggrund af arbejdsplanen og skal godkendes af såvel tutorlæge som den yngre læge. Undersøg, hvordan den nærmere procedure for indberetning af timer og fravær er på din konkrete arbejdsplads, da det varierer fra region til region. 

Arbejdstid
Arbejdstiden i almen praksis lægges inden for det tidsrum, der i sygehusoverenskomsten betragtes som dagsarbejdstid, herunder aftenkonsultationer. Det er ikke muligt for dig at have delt tjeneste, eksempelvis mødetid fra kl. 8:00-12:00 og igen kl. 16:00-18:00.

Dine arbejdsopgaver i almen praksis tilrettelægges af din tutorlæge og inden for rammerne af dit uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet kan betragtes som en oversættelse af målbeskrivelsen for specialet og skal give dig et overblik over, hvad du skal lære under de forskellige forløb, der indgår i din videreuddannelse.

Den lægelige videreuddannelse

Opgaver
Opgaverne i almen praksis kan være konsultationer, sygebesøg, vagtarbejde mv. De kan derfor spænde vidt, men det er vigtigt, at de har en klar og veldefineret uddannelsesværdi. En uddannelseslæge må på intet tidspunkt reelt fungere som vikar for tutor, da det ikke er formålet med en uddannelsesstilling. En rettesnor er, at praksis skal kunne fungere uden den yngre læge.

Lægevagt
Du skal deltage i lægevagtarbejdet som en del af din uddannelse. Du kan dog maksimalt deltage i op til 10 vagter i alt og højst 4 per måned. Vagterne skal placeres fortrinsvist i hverdagene.

I almen praksis arbejder den yngre læge som forvagt og tutorlægen som bagvagt.

Yngre læger i almen praksis har desværre ikke krav på eget fast konsultationslokale. Men din tutorlæge har pligt til at stille et egnet konsultationslokale til rådighed med tidssvarende indretning og udstyr, så du kan opnå de fornødne kompetencer som led i din uddannelse.

Den enkelte praksis bør tilstræbe at skabe stabilitet i videst muligt omfang og minimere ulemper, der er forbundet med hyppige lokaleskift. Det skal ske for at tage hensyn til din følelse af tilknytning til klinikken. 

Du har samme vilkår for ferie, omsorgsdage, barns sygedage, kursusdeltagelse og lign. som på sygehuset. 

Ferieregler for yngre læger i regioner

Du skal planlægge ferie med din tutorlæge, som under hensyntagen til klinikkens drift bør imødekomme dine ferieønsker i videst mulig omfang. Det er vigtigt, at du, i god tid og eventuelt inden ansættelsens start, drøfter planlægning af hovedferien (3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra maj – september) med din tutorlæge, særligt i en solopraksis.

Ved du ikke hvilken praksis, du skal være i senest 3 måneder inden hovedferien, aftales ferien nærmere med regionen.

Under din KBU kan du bruge den ferie, som du har optjent i dit forudgående hospitalsforløb. Men det er en god idé ikke at gemme al ferien til almen praksis-delen, da det kan være svært at få fastsat ferien på hensigtsmæssig vis.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger, hvis du har spørgsmål angående din overenskomst.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15