Gå til indhold

Overenskomst for yngre læger, som er vikar i almen praksis

Se den gældende overenskomst for dig, som er vikar i almen praksis og få svar på oftest stillede spørgsmål om vilkår for vikarer i almen praksis.

Vikaransættelse i almen praksis er omfattet af overenskomst mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiversforening (PLA).

Yngre Læger og PLA har ligeledes udarbejdet en ansættelseskontrakt, der anvendes i forbindelse med ansættelsen.

Rådgivning

Skriv til yl@dadl.dk og anmod om en individuel samtale, hvis du har spørgsmål til en ansættelse i almen praksis eller behov for rådgivning og sparring i forbindelse med kontraktindgåelse. 

Oftest stillede spørgmål

En vikaransættelse forudsætter, at du fungerer som stedfortræder/afløser for en anden læge i klinikken.

Du kan ansættes som vikar, når du har opnået tilladelse til selvstændigt virke.

Den lægelige videreuddannelse

Ledig kapacitet
Er der en ledig lægekapacitet, er der derimod ikke tale om et vikariat. Der skal i stedet ske ansættelse som speciallæge i ledig kapacitet i henhold til overenskomst om almen praksis mellem PLO og RLTN.

Overenskomst for ansat speciallæge i almen praksis

Hvis du har tilladelse til selvstændigt virke, men endnu ikke er speciallæge i almen medicin, kan du som udgangspunkt alene ansættes som vikar i en tidsbegrænset periode i op til 2 måneder (solopraksis) eller 6 måneder (flerlægepraksis).

Dine øvrige ansættelsesvilkår er de samme uanset, om du er speciallæge eller ej i medfør af Yngre Lægers overenskomst for vikariater i almen praksis.

Din løn som vikar kan fastsættes på to måder:

  • enten ud fra en omsætningsbaseret model, der beregnes ud fra det forudgående regnskabsårs nettoindtægt
  • eller du kan aflønnes med en overenskomstmæssig takst, der er fastsat ud fra den gældende afdelingslægeløn (også kaldet "afdelingslægetaksten"). 

Afdelingslægetaksten reguleres to gange årligt.

Se den aktuelle afdelingslægetakst

Det er ikke muligt at aftale en lavere løn end det, der følger af disse to lønningsmuligheder. 

Vikaroverenskomsten regulerer ikke vilkår som eksempelvis pension, efteruddannelse, børns sygdom eller løn under barsel. Disse skal derfor aftaltes konkret imellem dig og din arbejdsgiver i forbindelse med din ansættelse.

Ansættelseskontrakten indeholder særskilte felter, hvor konkret aftale for disse vilkår kan angives, ligesom at ansættelseskontrakten i øvrigt skal beskrive andre væsentlige vilkår, som I måtte aftale konkret.

Kontakt Yngre Læger, hvis du har behov for sparring eller rådgivning i forbindelse med ansættelseskontrakt.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger, hvis du har spørgsmål angående din overenskomst.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15