Gå til indhold

Efter din ph.d.

På denne side kan du se, hvad du skal være opmærksom på efter dit ph.d.-forløb.

Du skal på barsel

Som klinisk assistent er du omfattet af barselsreglerne i regionerne.

Hvis du er på barsel under din ansættelse som klinisk assistent, har du ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. 

Hvis din ansættelse udløber under barselsperioden, har du også - under nærmere betingelser - ret til løn under barsel som fratrådt, selvom din ansættelse er ophørt.

Du har også i denne situation ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. 

Forlængelse af din ansættelse vil ske, når din barselsperiode er afsluttet. 

Du skal i begge situationer selv huske at ansøge om forlængelse af din ansættelse.

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Læs mere om økonomi og ret til fravær som fratrådt læge

Som ph.d.-stipendiat er du omfattet af barselsreglerne i staten.

Hvis du er på barsel under din ansættelse som ph.d.-stipendiat, har du ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. 

Hvis din ansættelse udløber under barselsperioden, har du også ret til løn i den del af barselsperioden, der ligger efter udløbet af ansættelsen. Du forbliver således i ansættelsen under hele perioden for det barselsrelaterede fravær. Efter barselsperioden forlænges din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse.

Du skal i begge situationer selv huske at ansøge om forlængelse af din ansættelse. 

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Du bliver syg

Du har som klinisk assistent ret til løn under sygdom. 

Du vil normalt få forlænget din ansættelse, hvis du har været fraværende pga. sygdom, men det er ikke en ret, du har. Sørg derfor for at få aftalt dette med din arbejdsgiver. 

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger, hvis du ikke kan få forlænget din ansættelse pga. sygefravær.

Kontakt Yngre Læger

Du har også - under nærmere betingelser - ret til løn under sygdom, selvom din ansættelse som klinisk assistent er ophørt.

Læs mere om økonomi og ret til fravær under sygdom/barsel som fratrådt læge

Som ph.d.-stipendiat har du ret til løn under sygdom, mens du er ansat.

Du kan efter aftale få forlænget din ansættelse, hvis du har været fraværende pga. længerevarende sygdom. Sygdommen skal påviseligt have forsinket dit studie.

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Du har ikke ret til løn under sygdom efter, at din ansættelse som ph.d.-stipendiat er ophørt.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger, hvis du ikke kan få forlænget din ansættelse pga. sygefravær.

Kontakt Yngre Læger

Løntillæg efter ph.d.

Du har som udgangspunkt ikke krav på at få et tillæg, fordi du har opnået ph.d.-graden, men det kan sagtens være et godt udgangspunkt for en forhandling. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være indgået lokale forhåndsaftaler om ph.d.-tillæg, hvor tillægget enten udløses automatisk, eller skal forhandles konkret.

Kontakt tillidsrepræsentanten/fællestillidsrepræsentanten det sted, hvor du er ansat eller skal ansættes. 

Et ph.d.-tillæg er et kvalifikationstillæg.

Læs mere om kvalifikationstillæg ved stillingsskift