Gå til indhold

Yngre læge i psykiatrien: ”Det er vildt spændende at se på det hele menneske”

Ragnar Klein Olsen er begejstret for sit speciale, fordi han har tid til at se på det hele menneske og kan sparre med kollegerne. Han oplever et stort engagement.

Læs Ragnars oplevelse fra 2018 om at være yngre læge i psykiatrien her på siden.

Jeg har valgt psykiatri som speciale, for det er vigtigt for mig at se mennesket som en helhed. I psykiatrien er der et øget fokus på at behandle hele mennesket. Vi skal være opmærksomme på alle aspekter i menneskets komplekse væsen. Samarbejde med andre specialer og andre instanser for at give individet de bedste levevilkår. Det er vildt spændende, fordi det er som at lede efter en nål i en høstak. Nogle gange finder man også flere nåle end en, siger Ragnar Klein Olsen.

Ragnar Klein Olesen, yngre læge i psykiatrien
Ragnar Klein Olesen, yngre læge i psykiatrien

Han er halvvejs i sin uddannelse og arbejder i voksenpsykiatrien i Region Sjælland. Lige nu arbejder han i en flexstilling med orlov for at forske. En dag om ugen superviserer han yngre læger og har bagvagten. De fire andre dage forsker han i sammenhængen mellem tarmflora og depression på Psykiatrisk forskningsenhed Vest, Region Sjælland.

Der er problemer med at rekruttere uddannelseslæger og speciallæger til psykiatrien. En undersøgelse fra Yngre Læger viser, at mange af de læger, der er i psykiatrien nu, vil forlade den inden for få år. Men der er også Yngre Læger, som trives i psykiatrien. Ragnar Klein Olsen er en af dem.

Flere nåle i høstakken
Ragnar Klein Olsen trives godt med, at der ikke altid er et facit på opgaven eller én løsning på problemerne, men at der er mange facetter. Ud over det er Ragnar Klein Olsen meget interesseret i biokemi og adfærd, og i psykiatrien får han hele pakken.

Specialet indeholder mange ting som for eksempel samtaleteknikker, psykopatologi, farmakologi, det somatiske, neurologien, det biokemiske, og hvordan det påvirker psyken, siger han.

Det er et meget tænkende speciale. Jeg reflekterer meget over mig selv og andre og over samfundet, og vi er i et speciale i rivende udvikling. Det er helt fantastisk at være med til.

Ragnar Klein Olesen, yngre læge i psykiatrien

Givende samarbejde
Noget af det gode i arbejdet er også dialogen og sparringen med alle de andre faggrupper, specialer og instanser.

Jeg oplever et stort engagement, hvor vi er sammen om at give patienten det bedste forløb. Det giver mig meget. Vi er jo nødt til at snakke med hinanden både for at kunne hjælpe patienten og hinanden, hvis der sker noget, og på denne måde kommer man hinanden meget ved.

Ragnar Klein Olesen, yngre læge i psykiatrien

Ragnar Klein Olsen har tidligere arbejdet på akutafdelinger:

Nogle gange i somatikken har man specialiseret fokus på et organ, og det er også en god ting i højtspecialiserede enheder, men for os gælder det om at se helheden, se det hele menneske, set ud fra den bio-psyko-sociale sygdomsmodel: Hvad giver mennesket velvære?

Ragnar Klein Olesen, yngre læge i psykiatrien

For dygtig?
Han ville egentlig ikke være psykiater, da han startede på studiet. Der gik rygter på studiet om, at psykiatere er læger, der ikke kan blive andet. De rygter eksisterer muligvis stadigvæk. De rygter eksisterer muligvis stadigvæk. Nogle læger fra andre specialer har også sagt til mig, at jeg er for dygtig til at være psykiater. Der er måske ikke prestige i det endnu. Men det tager jeg mig ikke af, siger han.

Ragnar Klein Olsen har svært ved at svare på den slags bemærkninger:

Det er ment som et kompliment til mig, hvilket jeg sætter stor pris på, men nok også et udtryk for manglende viden om den kompleksitet, som speciallæger i psykiatri arbejder med.

Ragnar Klein Olsen, yngre læge i psykiatrien

Er det ikke farligt?
Enkelte tror, at læger på psykiatriske afdelinger har et livsfarligt job. Lægerne på vores afdelinger er nogle af de mest beskyttede, når man blot følger sikkerhedsprocedurerne. Måske mere end på somatiske afdelinger, hvor man også kan møde udadreagerende patienter. Hele personalet i psykiatrien er trænet i fysisk og psykisk konflikthåndtering. I tilspidsede situationer står lægen faktisk bagved og har det samlede overblik over situationen som teamleder, ligesom i et team ved f.eks. hjertestop, siger han.

Vi er til tider ude for verbale konfrontationer, men det kan man også møde i andre specialer. I psykiatrien bliver man godt klædt på til at håndtere sådanne udfordringer.

Ragnar Klein Olsen, yngre læge i psykiatrien

Bliver lyttet til
Han er også fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger i Psykiatrien, Region Sjælland. Her oplever han at blive hørt.

eg arbejder for at føre en ordentlig dialog med kolleger og ledelse. Som i mange andre specialer er der mange forhold, som kunne være bedre. Debatten om det er meget vigtig. Især da den viser, hvor man kan sætte ind for at ændre forholdene til det bedre.

Der er imidlertid også behov for, at det, der gør psykiatrien til et fantastisk speciale, får opmærksomhed.

Hvis vi udelukkende fokuserer på det negative, kommer vi ikke videre, mener Ragnar Klein Olsen.

Og vores psykiatriske patienter fortjener at blive behandlet af dygtige speciallæger i psykiatri, ligesom patienter i somatikken fortjener at blive behandlet af dygtige speciallæger i de forskellige specialer.

Ragnar Klein Olsen, yngre læge i psykiatrien