Gå til indhold

FTR: Manglende supervision

Supervision har stor betydning for både videreuddannelse og arbejdsmiljø. Her får du inspiration og sparringsforslag, du kan bruge som FTR.

Supervision har ikke kun indflydelse på lægers videreuddannelse men også på lægers arbejdsmiljø og er isoleret et afgørende parameter for lægers selvvurderede arbejdsmiljø.

Som FTR får du typisk kendskab til problemer via en personalesag eller henvendelse fra TR.

Problemer med supervision kan være
  • Der er ingen eller for lidt supervision.
  • Supervisionen er for ustruktureret/tilfældig.
  • Supervisionen foregår på en uhensigtsmæssig måde (tone/tid/sted).

Sådan gør du som FTR

Det vil være relevant at se på, om manglende supervision angives som et problem i jeres APV’er og i de løbende trivselsmålinger. Dette er desværre tilfældet mange steder.

Du bør overveje, hvad årsagen er til det utilstrækkelige uddannelsesmiljø og vende med lægerne, hvad der er behov for af ændringer, for at uddannelsesmiljøet generelt kan forbedres. Dette kan ske på et Yngre Lægemøde, hvor I har supervision på dagsordenen eller på et Yngre Lægerådsmøde som en del af Runden fra afdelingerne.

På den måde kan I søge at skabe dialog med den uddannelsesansvarlige overlæge eller - mere overordnet - den uddannelseskoordinerende læge om mulige måder, der kan forbedre uddannelsesmiljøet og supervisionen.

Sørg for, at du/TR har det nødvendige mandat fra den pågældende kollega til de ændringer, I ønsker.

Hvis du behandler en personsag, skal du altid have samtykke fra din kollega til det, du foretager dig.  Personsager egner sig ikke til at drøfte på Yngre Lægerådsmøder.

Nogle afdelinger har nedskrevet principper for supervisionen.
Vær opmærksom på, hvad der tilbydes på jeres afdeling/hospital/region. Spørg eventuelt den Uddannelses Koordinerende Overlæge, UKO, eller UAO.