Gå til indhold

FTR: Seksuel chikane

Problemer med seksuel chikane skal først og fremmest løses lokalt i afdelingen af TR og AMIR, men du kan som FTR blive involveret.

Der kan forekomme episoder, hvor læger er genstand for seksuel chikane. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan sådanne episoder kan/bør håndteres. Arbejdstilsynets vejledning er et godt redskab i denne sammenhæng.

Du finder vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Problemer med seksuel chikane skal først og fremmest løses lokalt i afdelingen af TR og AMIR, men du vil som FTR kunne blive involveret. Det vil fx være tilfældet, når I skal drøfte fælles retningslinjer og tiltag på hospitalsniveau, og når en TR henvender sig til dig med henblik på sparring om en konkret situation.

Den uønskede seksuelle opmærksomhed kan komme fra en leder, kolleger (også fra andre faggrupper), fra patienter og fra pårørende og kan ramme både kvinder og mænd.

Det er individuelt, hvad der opleves som seksuel chikane.

Seksuel chikane kan være
  • Uønskede berøringer.
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem.
  • Sjofle vittigheder og kommentarer.
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.
  • Upassende blikke og nærgående kommentarer om udseende.
  • Visning af pornografisk materiale.

Det vil også være relevant at se på, om uønsket seksuel opmærksomhed angives som et problem i jeres APV’er og i de løbende trivselsmålinger.

Hospitalet har formentlig en politik på området, som man har vedtaget i hospitals-MED-udvalget. Den skal du selvfølgelig gøre dig bekendt med.

Sådan gør du som FTR

Seksuel chikane kan være et oplagt emne at tage op som et generelt tema på et Yngre Lægerådsmøde.

Personsager egner sig ikke til drøftelse på disse møder, da det kan være meget sårbart og tabubelagt for den enkelte læge.

I forventes ikke at løse konkrete problemer med seksuel chikane, men overvej om I har input til den generelle forebyggelse af situationer med uønsket seksuel opmærksomhed/seksuel chikane, som kan formidles videre til ledelsen/arbejdsmiljøorganisationen/MED-systemet.

Hvis du bliver involveret i et konkret tilfælde med seksuel chikane

Omfanget af hændelserne og problemet bør i første omgang afdækkes.

TR/AMIR bør involveres, og der bør lægges en plan for, hvordan sagen håndteres, og hvem der skal involveres.

Skal det fx håndteres sammen med HR og ledelsen eller blot mellem den krænkede og krænkeren? Det er vigtigt, at du, TR og AMIR er opmærksomme på, at I har tavshedspligt, at I sikrer jer et mandat fra jeres kollega, samt at GDPR overholdes.

Vær opmærksom på at både krænker og krænkede kan være medlemmer af Yngre Læger, og begge kan have behov for hjælp.

Følg arbejdspladsens retningslinjer og supplér eventuelt med Yngre Lægers råd til håndtering af krænkende handlinger eller Arbejdstilsynets vejledning.

Vær opmærksom på om der er modstand mod at gøre noget ved problemet af hensyn til egne karrieremuligheder.

Tjek om din region har en whistleblowerordning, der omfatter seksuel chikane.

Alt afhængigt af problemets omfang og karakter opfordrer vi altid til lokal dialog.

Krænkende handlinger kan være så grove, at de er strafbare, fx blufærdighedskrænkelse. Forholdet kan anmeldes til politiet.