Gå til indhold

FTR: Disciplinærsager

Få overblik over, hvad din rolle som FTR for Yngre Læger er i forbindelse med disciplinærsager, og hvad du kan og skal gøre.

De sager, der er særligt alvorlige, er dem, hvor din kollega kan risikere at blive bortvist, blive afskediget eller få en advarsel.

Disse samtaler kaldes disciplinærsager.

Disciplinærsager indeholder ofte mange juridiske aspekter, som det ikke forventes, du som FTR har overblik over og kendskab til.

Aftal derfor med din kollega, at en af jer kontakter Yngre Lægers sekretariat, så I kan få en jurist/ advokat med til mødet. Hvis mødet er indkaldt med meget kort varsel, og medarbejderen fra Yngre Lægers sekretariat ikke kan deltage, kan du efter aftale med vedkommende forsøge at få flyttet mødet.

Sådan gør du som FTR

Sørg for at du eller din kollega samler og fremsender indkaldelsen, din kollegas ansættelseskontrakt og eventuelt referater fra tidligere afholdte møder til Yngre Lægers sagsbehandler, så vedkommende kan danne sig et indtryk af sagen.

Det kan tillige være en god idé at fremsende oplysninger om eventuelle vilkår i personalehåndbogen, der kan have betydning for sagen.

Lægeforeningens jurister skal også inddrages, når der - udover de ansættelsesretlige problemer - også er tale om disciplinære konsekvenser, der fx omfatter Sundhedsstyrelsen og sagsbehandling dér.

Brug den hjælp og rådgivning, du kan få fra Yngre Lægers sekretariat, men husk samtidig, at du som FTR ofte har et godt lokalkendskab - både til hospitalet, ledelsen/HR og medlemmet – og at det derfor giver god mening, at du også deltager i møderne.

Tjekliste - disciplinærsager
  • Kontakt Yngre Lægers sekretariat hvis ikke din kollega selv har gjort det.
  • Sørg for at de nødvendige oplysninger og dokumenter, fx referater fra tidligere møder bliver fremsendt til sekretariatsmedarbejderen.
  • Få mødet flyttet hvis ikke der kan ske deltagelse fra sekretariatet ved kort varsel.
  • Tag hånd om din kollega – det er en stressende situation.