Gå til indhold

Dine opgaver som FTR

Her får du et overblik over de opgaver, der kan lande på dit bord som FTR for Yngre Læger.

En god start er vigtig for hele FTR-tiden. Først handler det om, hvordan du kommer godt i gang som FTR og de opgaver, der kommer til at fylde de første tre måneder af din FTR-tid. Når du er kommet godt i gang, venter andre og nye opgaver, som du kan få. Nogle knytter sig til bestemte perioder af din FTR-tid, ligesom de første tre måneder. Andre opgaver kommer løbende.

Det er måske ikke alle opgaver, du vil opleve at få som FTR, så se listen som et overblik.

Opgaver

 • Læse velkomstmail/funktionsbeskrivelse.
 • Undersøge eventuelt regional FTR-aftale og supplere med individuel vilkårsforhandling.
 • Få overlevering fra afgående FTR.
 • Orientere dig i håndbogen.
 • Orientere dig i den regionale startpakke.
 • Anmelde dig til Yngre Læger via blanket på Yngre Lægers hjemmeside.
 • Udføre GDPR test (modtages fra Moch i din e-mail).
 • Tage funktionspostkassen i brug og læse vejledningen.
 • Kontakte det regionale sekretariat.
 • Sende mails: “Hej, jeg er den nye FTR” – til hospitalsledelse, TR, andre FTR på hospitalet osv.
 • Få støtte fra en mentee – en mere erfaren FTR (eventuelt).
 • Tilmelde dig regionalt FTR-introkursus.
 • Deltage i intromøde mellem FTR, forretningsudvalg og regionalt sekretariat. (R)
 • Introducere dig selv for hospitalsledelse, øvrige FTR’er og TR’er.
 • Orientere dig i regionens og hospitalets forhåndsaftaler.
 • Sikre at du, hvis du ønsker det, løbende får tilsendt lønoplysninger fra HR. (R)

• Deltage i FTR-træf.
• Deltage i MED-kursus/-uddannelse i regionen (hvis et sådant tilbydes).
• Deltage i Yngre Lægers Konflikthåndterings- og forhandlingskursus.
• Holde møde med sygeplejerskernes FTR.
• Holde møde med overlægernes TR.
• Være opmærksom på tilbud om E-learning på Yngre Lægers hjemmeside.

• Eventuelt genforhandle generelle TR-aftaler.
• Eventuelt ajourføre Yngre Lægerådets vedtægter.
• Fungere som mentor for nye FTR’er.
• Begynde at overveje, hvem der skal overtage FTR-posten samt sikre, at den nye FTR anmelder sig på Yngre Lægers hjemmeside.
• Takke af til samarbejdsparter (måske først senere end 12 måneder).

• Godkende og underskrive ansættelsesbreve.
• Deltage i hospitals MED-møder, KTU og formøder.
• Deltage i under- og ansættelsesudvalg (i MED-regi).
• Holde kaffemøder med hhv. direktion og HR.
• Eventuelt holde et møde med sikkerheds-/arbejdsmiljøchef. (R)
• Deltage i Yngre Lægerådsmøderne på hospitalet.
• Kontakte FTR for andre faggrupper.
• Deltage i de regionale Yngre Lægerådsmøder.
• Deltage i møder med øvrige Yngre Læger-FTR´er i regionen.
• FEA-forhandlinger, vagt- og vakanceaftaler.
• Løbende sparring med TR’erne.
• OK-spørgsmål, fx vagtbelastning, vagtplaner, varsling og vagtværelser.
• Sager om arbejdsmiljø, § 22, stk. 5, MUS, APV’er og bekymringsskrivelser.
• Sager om akutmodtagelse (hvor der ikke er egen TR).
• Personsager (bisidder).
• Konflikthåndtering.
• Deltage i organisationsforandring på afdelings- og hospitalsniveau.
• Besvare medlemshenvendelser.
• Eventuelt deltage i lokallønsforhandlinger.
• Pressekontakt.