Gå til indhold

Tid, penge og vilkår for dig som er TR i en region

Som tillidsrepræsentant skal du honoreres både for din funktion som TR og for den tid, du faktisk bruger på TR-arbejdet. Du kan få hjælp fra Yngre Læger, som også dækker dine udgifter til møder og rejser.

Som tillidsrepræsentant har du krav på den fornødne tid til at lave TR-arbejde, og du har i princippet fri med din sædvanlige løn.

De typiske TR-opgaver kan være:

  • forhandlinger og drøftelser med ledelse
  • møder med kolleger
  • deltagelse i MED-udvalgsmøder
  • mødeaktiviteter med Yngre Læger centralt

Sådan bliver du honoreret for dit TR-arbejde

Som tillidsrepræsentant har du både krav på at få honoreret den tid, du bruger på funktionen, og du har krav på at få et tillæg for selve funktionen som TR.

Du skal have den nødvendige tid til at varetage TR-funktionen. Det kan enten være tid inden for din normale arbejdstid, eller det kan være tid, der honoreres udover din normale løn.

Log ind på Min side og klik på Mit medlemskab for at se aftalerne i din region.

Hvis der ikke findes en lokalaftale

Hvis der ikke allerede er indgået en aftale der, hvor du arbejder, så er det en god ide at lave en aftale med ledelsen. På den måde sikres det, at der er klarhed over, hvordan du bliver honoreret.

Du kan lade dig inspirere af eksemplerne her: 

  • TR-arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid, og afdelingen/klinikken modtager evt. kompensation for den tid. som tillidsrepræsentanten bruger på TR-arbejdet.
  • TR-arbejdet honoreres som merarbejde/overarbejde, når normtimeregnskabet viser overskud af timer.
  • TR-arbejdet honoreres som merarbejde/overarbejde via et særligt regnskab.
  • TR-arbejdet honoreres efter aftale med et fast beløb udbetalt direkte til tillidsrepræsentanten. En fast aftale om honorering kan fx bygge på opgørelse af det faktiske arbejde, tillidsrepræsentanten som gennemsnit har over en repræsentativ periode eller aftales ud fra et skøn. Et udgangspunkt kan fx være det antal medlemmer, som tillidsrepræsentanten repræsenterer fx 0,2 stilling pr. 100 yngre læger.

Som led i MED-aftalerne har alle tillidsrepræsentanter krav på et lokalt løntillæg for selve funktionen som TR.

Det vil sige, at du både har krav på at få honoreret den tid, du bruger som TR og krav på et særligt tillæg for funktionen som TR.

Derudover er det også muligt at indgå lokalløn for TR-funktionen i lighed med andre lokallønsaftaler som fx tillæg til vagtplanlæggere.

Log ind på Min side og klik på Mit medlemskab for at se aftalerne i din region.