Gå til indhold

Hvornår må du slå op i patientjournaler og e-journal uden patientens samtykke?

Vær opmærksom på, at sundhedsloven har regler for, hvornår du må slå op i patienternes journaler. Derudover har regionerne også regler for, hvornår du slå op i deres elektroniske journalsystemer.
Hvis du bliver involveret i en klagesag om uberettiget opslag i en journal, herunder e-journalen på sundhed.dk, kan Lægeforeningens jurister hjælpe dig.

Situationer, hvor du må slå op i en journal uden patientens samtykke

Du må som udgangspunkt slå op i en journal, hvis det er til brug for:

  • behandling af en patient
  • din egen læring (6-månedersreglen)

Opslag til brug for behandling

Uden patientens samtykke må du slå op i journalen, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af en patient. Dit opslag skal være nødvendigt for behandlingen af patienten, og du må kun slå op i fornødent omfang, dvs. i oplysninger, som er relevante for den aktuelle behandling. Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 1.

Opslag til brug for egen læring (6-månedersreglen)

Når du har deltaget i behandlingen af en patient, og du vil evaluere eller dokumentere din egen indsats i et uddannelsesforløb, må du slå op i patientens journal uden patientens samtykke i op til 6 måneder efter, at behandlingen har fundet sted. Dit opslag skal ske under hensyntagen til patientens interesser og behov.  Grænsen på 6 måneder gælder ikke, hvis opslaget er påkrævet som led i din uddannelse til speciallæge. Det fremgår af sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 1.

Undgå en klagesag om uberettigede opslag i journaler

Styrelsen for Patientklager har lavet en praksissammenfatning, hvor du kan læse meget mere om, hvornår du må slå op i en journal. Her kan du også læse styrelsens praksis i sager, hvor der klaget over opslag.

Bliver du involveret i en klagesag om uberettiget opslag i en journal, herunder e-journalen på sundhed.dk, kan Lægeforeningens jurister hjælpe dig. Læs mere om juridisk rådgivning

Regionale regler for opslag i patientjournaler

Udover reglerne i sundhedsloven har regionerne som arbejdsgiver fastsat regler for, hvornår du som ansat i en region må bruge regionens EPJ til at lave opslag i en patientjournal. 

Som udgangspunkt må du kun slå op på de patienter, som du ser som led i din ansættelse. Det betyder, at såkaldte private opslag på f.eks. dig selv, din familie, venner eller kolleger er i strid med regionernes retningslinjer for opslag.

Opslag i strid med regionernes retningslinjer for opslag kan føre til en ansættelsesretlig sag. Din forhandlingsberettigede forening, Yngre Læger eller FAS, hjælper med sådanne sager.