Gå til indhold

Lægeformand til politikere: Stop nu farlig alternativ behandling

Før Coronavirus gjorde sit indtog i Danmark og naturligt nok fyldte alt – også på den politiske arena - havde Avisen Danmark en interessant artikel om behovet for at styrke patienternes sikkerhed i mødet med farlig alternativ behandling.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, Formand, Lægeforeningen
Brigt i Altinget den 5. august 2020

Her beskrev avisen et nyt udspil på området, som den konservative partiformand Søren Pape Poulsen fremlagde.

Udspillet fik en positiv modtagelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke, som ”har et særligt fokus på sikkerheden for de patienter, som allerede benytter eller påtænker at benytte alternativ behandling.”

Derfor ville han sætte ind mod problemet i 2020, kunne man læse. Tidligere har der også ofte fra radikal side været fokus på at styrke patienternes sikkerhed overfor alternativ behandling, som kan være til fare for deres helbred.

Vi venter på konkrete handlinger
Politisk er der altså en forståelse af, at der skal gøres noget. Det er godt. At sundhedsminister Magnus Heunicke vil sætte ind mod problemet i år er også glædeligt.

Vi har i Lægeforeningen en række forslag til, hvordan patienter får en bedre sikkerhed i mødet med alternative behandlere.

Vi fremlagde vores udspil ”Styrket patientsikkerhed i mødet med alternativ behandling” i sommeren 2019 efter Kontant på Danmarks Radio afslørede en falsk ”kræftlæge”, der blandt andet opfordrede patienter til at udsætte eller droppe deres behandling i det offentlige sundhedsvæsen til fordel for hans tilbud.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, oplyste dengang til DR, at han delte Lægeforeningens bekymringer, og at partiet ville se nærmere på de konkrete forslag.

Det er mit håb, at de gode politiske intentioner og forslag snart munder ud i konkrete handlinger og resultater.

Lav et vidensråd om alternativ behandling
Vi ved, at patienterne søger råd og gerne vil tale alternativ behandling med deres læge. Den dialog skal lægen naturligvis være parat til at tage.

Og for at kunne gøre det, er det nødvendigt, at vi kan tage udgangspunkt i den nyeste viden om de forskellige konkrete behandlinger – læger kan nemlig heller ikke vide alt om alternativ behandling, når patienterne søger råd, og heller ikke læger kan altid søge lødig viden frem på nettet.

Derfor vil det være en god start hurtigst muligt at få etableret et statsligt vidensråd om alternativ behandling.

Et vidensråd vil på et videnskabeligt grundlag kunne guide patienter og fagfolk og dermed mindske risikoen for, at patienterne bliver vildledt af potentielt farlige ”behandlinger” uden dokumentation.

 

For os som læger vil vidensrådet styrke vores vejledning af patienterne om fup og fakta i forbindelse med alternative behandlinger. Vi ønsker, at vidensrådet skal samle, vurdere og formidle information om forskellige behandlingsformer, så læger og patienter har en samlet indgang til relevant viden.

Desuden skal rådet kunne afsætte midler til forskning i alternativ behandling og mulige effekter og risici ved behandlinger. Akkurat som man har gjort i Norge med Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Det handler om at beskytte patienterne
Med de positive politiske udmeldinger in mente vil jeg se frem til, at der snart kommer handling bag ordene om at beskytte patienter mod farlig alternativ behandling.

Netop fordi mange patienter benytter sig af alternativ behandling, er det vigtigt, at der bliver strammet op, så behandlingerne ikke er til direkte fare for patienten – enten i sig selv, eller fordi der er en skadelig eller farlig samvirkning med anden medicin, patienten får.

Fra Lægeforeningens side har vi fremlagt vores forslag. For patienternes skyld håber jeg, at et bredt flertal i Folketinget hurtigst muligt rykker på at gøre holdning til handling.