Gå til indhold

Giv prisen på cigaretter og alkohol et godt nøk opad

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i bl.a. Sjællandske den 6. december 2021

Rygning og alkoholindtag er år efter år blandt de helt store syndere, når vi taler om sygdomsprægede leveår og kortere levealder.

Alt for mange dør som følge af tobaksforbrug og alkohol og forud for ligger år med sygdom i svær grad. Og både sygdomsbyrde og kortere levealder slår hårdest igennem hos dem, der har de ringeste kår. Og derfor bidrager tobak go alkohol også til den stigende ulighed i sundhed. For statistisk set ryger danskere med en kort uddannelse mere og har et mere skadeligt alkoholforbrug sammenlignet med personer med lang uddannelse.

Det medfører blandt andet, at en 30-årig person med kort uddannelse må forvente at leve 6 år kortere i dag end en 30-årig med lang uddannelse. Og bliver man bliver syg, er konsekvenserne værre og overlevelseschancerne dårligere alene på grund af, at man har haft ringere vilkår.

Og hver eneste gang, vi hænger en ny årskalender på opslagstavlen, så har der desværre været ca. 13.600 tobaksrelaterede dødsfald, og ca. 3.000 dødsfald forbundet med alkohol i det forgangne år. Det er skræmmende tal, som kalder på handling, og det kræver, at vi får nogle politikere på banen, som tør at gå til stålet og tage modige beslutninger.

Håndfast lovning kan ændre udviklingen

Vi har allerede rykket aldersgrænsen for salg af alkohol op gennem årene fra 15 til 16 år, hævet afgifterne på cigaretter og meget andet. Vi skal videre ad den vej, hvis vi skal sikre mere lighed i sundhed og skabe de bedste forudsætninger for at de næste generationer kan leve sundere liv uden sygdom, vi faktisk kan forebygge. Og derfor skal vi bruge lovgivningen meget mere håndfast og bevidst i forhold til tobak og alkohol i fremtiden, så vi i fællesskab som samfund kan tage ansvar for at få reduceret den voksende ulighed. Forskning viser nemlig, at afgifter og priser har en effekt på, hvad man lægger i indkøbskurven - og i hvilken alder man gør det.

Derfor skal prisen på en pakke cigaretter sættes op til 90 kroner - og tilsvarende niveau på alle øvrige tobaks- og nikotinprodukter. Dernæst skal aldersgrænsen for salg af alle typer alkohol hæves til 18 år - i øvrigt på linje med stort set hele Europa, og vi bør indføre minimumspriser pr. genstand alkohol for at dæmme op for forbruget og dermed de skader, alkohol kan medføre. Og som jo altså har en social slagside og rammer de mindst ressourcestærke hårdest.

Derudover bør vi også skabe en vedvarende ramme for at spise sundere, hvis vi skal sikre bedre forudsætninger for at levere sundere liv. Fødevarer med et højt indhold af fedt, salt eller sukker - som for eksempel sodavand og fastfood - skal gøres dyrere, og sunde madvarer som fisk og frugt skal gøres billigere.

Forslagene om højere afgifter og billigere sunde fødevarer er en del af et kommende udspil fra Lægeforeningen om ulighed i sundhed. Og forslagene kan ikke stå alene, men det er en hjælpende hånd og pejlemærker på en retning, som vi er nødt til at rykke vores samfund i, hvis vi for alvor skal i gang med at give borgerne flere gode år uden sygdom og redde liv.

Jeg håber, regeringen og Folketinget vil smide fløjlshandskerne og gribe til kamp mod ulighed i sundhed, så vi forebygger de sygdomme, som vi ved, der kan forebygges.