Gå til indhold

Speciallægemangel er en bombe under sundhedsvæsenet

På onsdag d. 24. marts bliver der truffet en beslutning, som kan være en bombe under sundhedsvæsenet. Det er nemlig den dag, hvor antallet af speciallæger, der skal uddannes over de næste fem år, bliver lagt fast. Og på trods af, at Lægeforeningen sammen med Lægevidenskabelige Selskaber har peget på et behov for at uddanne mere end 1.250 speciallæger årligt, vil Sundhedsstyrelsen kun uddanne 1.041.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt på Sundhedsmonitor den 22. marts 2021

Det vil altså betyde, at der hvert år vil blive uddannet omtrent 200 færre speciallæger end det antal, patienterne har behov for. Det er en bombe under sundhedsvæsenet. Det vil gå udover antallet af patienter, der kan behandles, og betyde, at kvaliteten i behandlingen vil falde

Det er eksempelvis speciallæger i almen medicin - altså praktiserende læger - som Sundhedsstyrelsen vil uddanne for få af. Styrelsen lægger endda op til at skære ned på antallet – fra 350 årligt til 332. Det er yderst problematisk, når alle ved, der er udbredt mangel på praktiserende læger. Og ikke mindst når Lægeforeningen, PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin har påpeget, at det er nødvendigt at uddanne 400 speciallæger i almen medicin om året de næste fem år.

Noget lignende gør sig gældende for flere andre specialer. For eksempel lægger Sundhedsstyrelsen op til kun at uddanne 60 speciallæger i psykiatri årligt de næste fem år, hvilket står i skarp kontrast til de 80-85 psykiatere, der er brug for årligt. Børne- og ungdomspsykiatrien mangler også speciallæger. Her har vi peget på behovet for at uddanne 36 årligt de næste fem år, men Sundhedsstyrelsen vil kun uddanne 24. Med tanke på, hvor presset psykiatrien er, hvor svært det er at få sit barn tilset i børne- og ungdomspsykiatrisk regi og med øje for de politiske løfter om en fuldt og helt dækkende tiårsplan for netop psykiatrien, er det mildest talt mystisk at ville uddanne alt for få speciallæger. Uden flere psykiatere og børne- og ungepsykiatere er det slet ikke muligt at komme i mål med en god tiårsplan for et løft af psykiatrien.

Det er meget problematisk, at Sundhedsstyrelsen slet ikke har øje for det reelle behov for speciallæger. Patienterne og sundhedsvæsenet kommer til at mangle cirka 200 speciallæger per år, hvis ikke der bliver skruet markant op for uddannelsen af de speciallæger, der er brug for.

Manglen på speciallæger går ud over patienterne, som har brug for højt specialiseret behandling, men må tage til takke med et ringere tilbud, fordi der er for få speciallæger til det stigende antal patienter. Med tanke på, at antallet af patienter er stigende – blandt andet fordi flere ældre lever længere, hvilket selvfølgelig er godt, men også betyder, at de lever længere med flere behandlingskrævende sygdomme. Derfor er det en nødvendighed, at der er flere speciallæger til at behandle dem.

Som samfund har vi en indlysende interesse i, at patienterne har en hurtig og nem adgang til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet – det har også været et politisk ønske i årevis. Det er helt afgørende, at Folketinget tager denne sag dybt alvorligt. Efter politikernes ønske er optaget af lægestuderende øget på universiteterne, fordi der igennem flere år har været mangel på speciallæger i Danmark. Nu skal vi så også sikre, at de universitetsuddannede læger efterfølgende bliver til speciallæger, så der er nok til at tage hånd om alle patienter. At uddanne for få speciallæger vil være en bombe under sundhedsvæsenet, som hverken patienter eller politikere kan være tjent med.