Gå til indhold

Uddan flere speciallæger

Spørgsmål:
Når der er mangel på speciallæger til at behandle patienterne, hvad er så den naturlige løsning? Det logiske svar er at uddanne flere, skulle man mene.

Det bør i hvert fald være et af de områder, der først ses på.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 3. august 2021

Men ikke desto mindre har Sundhedsstyrelsen valgt at gøre det modsatte i sin seneste plan for, hvor mange speciallæger der skal uddannes i de kommende år.

En hurtig hovedregning for at illustrere problemet: Hvis vi mangler 100 hvert år de næste to år, så vælger Sundhedsstyrelsen kun at uddanne 85 næste år og kun 87 i 2023 -eller sagt på en anden måde: For få! Og det undrer, da planen lægger fundamentet for, om der vil være speciallæger nok til at dække patienternes behov eller ej.

Og der er i den grad brug for speciallæger set i lyset af den udvikling i sundhedsvæsenet, vi ser ind i, for i dag både overlever og lever mange borgere længere med deres kroniske sygdom -ofte mere end én. For eksempel kræft, KOL, diabetes og hjertesygdom. Der mangler radiologer til blandt andet kræftudredning. Specialister i ældresygdomme til at behandle de mange flere ældre, som der kommer i de kommende år, hvor antallet af danskere over 80 år bliver tæt på fordoblet -fra 270.000 nu til knap 500.000 -i 2040.

Der mangler psykiatere til den kommende 10-årsplan for psykiatrien, hvis den skal gøre en reel forskel for patienterne. Der mangler børn-og ungdomspsykiatere til at løfte tilbuddene til de yngste, og der mangler almenmedicinere til at sikre borgerne en egen læge i hele landet. Her lægger planen også op til at uddanne for få speciallæger i almen medicin, der er det speciale, som praktiserende læger er uddannet i. Det giver ikke mening at uddanne for få speciallæger i almen medicin, for der er jo udbredt mangel på praktiserende læger.

Ikke mindst i såkaldte yderområder.

Så heller ikke her bliver det muligt at gøre op med lægemanglen. Planen vil desværre forstærke den geografiske ulighed i sundhed, hvilket er stik imod både vores og regeringens ambitioner.
 

Går ud over patienterne
Samlet set er der brug for at uddanne 2500 speciallæger i de næste to år, men Sundhedsstyrelsens plan sikrer kun 2157 forløb. Det er 343 for lidt. Lægerne kommer ellers ud fra universiteterne og er klar til den videreuddannelse, der sikrer, at de bliver speciallæger og dermed kan tilbyde patienterne den største ekspertise. Jeg forventer, at både regeringen og Folketinget kommer til at reagere på den her plan, ellers vil det i sidste ende gå ud over patienterne, som kommer til at mangle adgang til specialiseret lægehjælp. Det kan ingen, da slet ikke patienterne, være tjent med.