Gå til indhold

Vi skal ikke hoppe fra krise til krise

Debatindlæg af Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Region Midtjylland
Bragt i Århus Stiftstidende den 18. oktober 2021

I november skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der i fremtiden skal besætte pladserne i regionsrådet her i Region Midtjylland. Det nye regionsråd skal være klar til at hoppe i arbejdstøjet med det samme, fordi som historierne i medierne for tiden tydeliggør, så står vi med flere akutte og alvorlige udfordringer i regionen med manglende kapacitet på flere sygehuse og en vinter, som kan byde på en blanding af corona og andre luftvejsinfektioner.

Den første tid for det nye regionsråd kommer derfor måske til at minde om brandslukning. Men det er ikke slukning af en brand, som er opstået ud af det blå, og jeg håber derfor, at vores kommende ansvarlige politikere også husker at holde hovedet koldt, så de kan bevare overblikket og se på, hvordan fremtiden for det midtjyske sundhedsvæsen skal se ud.

Mit håb er, at vi fremover ikke skal hoppe fra krise til krise, men at vi får etableret et sundhedsvæsen i regionen, som er tæt på borgerne og som sætter tidligt ind.

For at nå den målsætning, er vi nødt til at se på, hvilke initiativer der skal igangsættes. En af mulighederne for at sætte tidligt ind tæt på borgeren er de praktiserende speciallæger. De praktiserende speciallæger er netop specialister der har borgernær klinik og løser opgaver der er for komplicerede for egen lægen men omvendt for ukompliceret for hospitalerne.  Afstand er også en stor hindring for, at der bliver sat tidligt ind med behandling, og lige nu er der flere kommuner i vores region, hvor der ikke er én eneste praktiserende speciallæge. Dette er særligt udpræget i den vestlige del af regionen, det vil sige der, hvor der i forvejen er langt til hospitalet.

De praktiserende speciallæger kan og ønsker at løse store opgaver i det nære sundhedsvæsen, og på den måde kan de aflaste vores hårdt trængte hospitaler, som gang på gang støder ind i kapacitetsproblemer.

Vi ved, at mere nærhed i sundhedsvæsnet er med til at mindske ulighed i sundhed, da afstand er en stopklods i sundheden for specielt de svage grupper.

Foreningen af Praktiserende Speciallæger har netop aftalt en ny overenskomst med regionerne, som skal hjælpe til at fremme speciallægepraksis i hele landet. 

Jeg håber derfor, at vores regionsrådspolitikere vil tage værktøjerne i den nye overenskomst i brug og arbejde målrettet for, at der bliver etableret flere speciallægeklinikker i Midtjylland. Lægeforeningen stiller sig gerne til rådighed, så vi kan drøfte, hvordan vi får styrket det nære sundhedsvæsen i vores region.