Gå til indhold

Læger vil bidrage til klimaløsningerne i Syddanmark

Debatindlæg af Josephine Rathenborg, formand for Lægeforeningen Syddanmark
Bragt i Avisen Danmark den 30. maj 2022

I februar måned kom Lægeforeningen med et klimaudspil, da vi som stand er interesseret i at bidrage med løsninger til en af tidens vigtigste politiske udfordringer.

Klimaforandringerne er en reel trussel mod folkesundheden. Stigende temperaturer vil ændre vores biodiversitet, ændre forekomsten af mikroorganismer og vi vil se vores økosystem blive truet. Øget luftforurening medfører flere for tidlige dødsfald, allerede nu er der alene i Danmark ca. 4.200 dødsfald årligt grundet luftforurening.

Ifølge en redegørelse fra Center for Bæredygtige Hospitaler estimeres det, at det danske sundhedsvæsen, herunder hospitalerne står for 6 procent af den danske CO2-udledning, og vi ser gerne på, hvordan vi i fællesskab med Region Syddanmark kan løse nogle af klimaudfordringerne.

Vi havde derfor tidligere på måneden inviteret medlemmerne af Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling i Region Syddanmark til klimapolitisk laboratorium.

Hele formålet med mødet var, at vi sammen, men med hvert vores perspektiv, kunne drøfte relevante klimaindsatser for regionen. Vi kom blandt andet ind på nogle af de erfaringer, vi har fra vores hverdag i både lægeklinikker og på hospitaler, og der var stor politisk opbakning til mere samarbejde.

Regionens politikere har allerede udarbejdet ambitiøse klimahandleplaner for sygehusene, psykiatrien, socialområdet og regionshuset, og de arbejder aktivt for at fremme blandt andet grønne indkøb og bæredygtigt byggeri. Det vi som læger kan byde ind med, er de til tider praktiske og lavt hængende løsninger til, hvordan vi sammen kan gøre de højtsvævende politiske visioner til virkelighed hos os på gulvet i en praktisk, klinisk hverdag.

På det klimapolitiske laboratorium tog vi det første fælles skridt til mere samarbejde, og vi ser frem til at tænke videre sammen med politikerne. Vi vil rigtig gerne bidrage med konkrete eksempler og erfaringer fra vores kliniske hverdag i lægefaget og gøre vores for at understøtte udvalgets og regionens arbejde med den grønne omstilling de steder, hvor det er relevant.