Gå til indhold

Nødlidende psykiatri: Nu skal løfterne om bedring blive til virkelighed

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Politiken den 4. marts 2022

”Der er ingen tvivl om, at psykiatrien i årtier har været underprioriteret og underfinansieret.” Sådan indleder Politiken sin artikel om psykiatrien fra 22. februar, og det er desværre så sandt, som det er skrevet.

Borgere med psykiske lidelser oplever en ulighed i sundhed, vi ikke kan være bekendt som velfærdssamfund. En utilstrækkelig og usammenhængende psykiatri betyder, at mange psykiske lidelser opspores for sent, forværres unødigt, og at tilstødende somatiske og psykiske lidelser ikke forebygges og behandles tilstrækkeligt. Og for de sværest syge er konsekvenserne ubærlige: Brugen af unødig tvang stiger, der kommer flere retspsykiatriske patienter, og der er en voldsom overdødelighed. Det skal laves om.

Vejen til bedring er banet

Lægeforeningen præsenterede i juni 2021 et psykiatriudspil med tårnhøje ambitioner for psykiatrien, og for en måned siden kom Sundhedsstyrelsen med sit faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien. Nu er det op til regeringen og Folketinget at levere en tiårsplan, der gør løfterne om forbedringer til virkelighed.

Det bliver ikke nemt og kommer heller ikke til at gå hurtigt, men vejen for bedring er banet. Vi mangler blot”, at der leveres fra Christiansborg. Det, psykiatrien har brug for, er massive investeringer – her taler vi om et løft, så vi om 10 år kommer op på i hvert fald 4-5 milliarder kroner årligt. Det er ikke urealistisk at finde midler i den størrelsesorden, hvis politikerne vil det, siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg i artiklen i Politiken. Forhåbentlig har han ret, for det er nødvendigt for at nå i mål med 10-årsplanen, ligesom det er uomgængeligt, at der sættes ind med fokus på kapacitet: Området er enormt presset i dag. De senere år er antallet af patienter – voksne, børn og unge – med behov for psykiatrisk udredning og behandling steget voldsomt, uden at den nødvendige kapacitet er fulgt med. Antallet af patienter er steget med knap 30 procent fra 2010 frem til 2018, mens antallet af medarbejdere ikke er i nærheden af at følge med. Der er skåret for hårdt i antallet af sengepladser, og psykiatere oplever at måtte udskrive patienter, som ville have gavn af en længere indlæggelse.

Vi er nødt til at sikre uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale til psykiatrien. Det gælder speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, men også mange andre faggrupper som sygeplejersker, SOSU’er, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

Dette – plus markant mere forskning og meget andet – skal der tages hånd om med 10-årsplanen for psykiatri. Løfterne om bedring for patienterne skal blive til virkelighed. Vi kan ikke været andet bekendt.