Gå til indhold

Sundhed. Klimaet påvirker

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Fyens Stiftstidende den 21. november 2022

DEBAT: For få uger siden udkom to rapporter, der midt i en valgkamp på ingen måde fik det fokus, de fortjente. Den første rapport stammer fra FN's Miljøorganisation, og den slår fast, at det nu er urealistisk, verdenssamfundet kan opfylde målsætningerne fra Parisaftalen fra 2015.

Den anden rapport er fra det lægevidenskabelige tidsskriftThe Lancet Countdown, og den slår fast med syvtommersøm, at klimakrisen er en katastrofe for verdenssamfundet.

Klimakrisen er nemlig i høj grad også en sundhedskrise, og nu kan man virkelig se konsekvenserne for den globale sundhed blive tydelige - og som klimaforandringerne bliver stadig mere udtalte, kommer det tættere og tættere på Danmark.

I sommer kunne man hen over Europa se, hvordan ekstraordinært varmt vejr i sig selv var årsag til mindst 15.000 dødsfald, og i Danmark endte særligt ældre mennesker på akutmodtagelser på grund af dehydrering.

Astma og allergi er også i vækst - også påvirket af klimaforandringerne. Luftforurening var årsag til 12 procent af dødsfald i København i 2017 og medførte omkring 8,5 milliarder kroner i helbredsomkostninger.

I valgkampen er der - med rette - blevet talt meget om vores pressede sundhedsvæsen, og der er blevet præsenteret udspil til akutpakker, der skal afhjælpe presset. Men vi er nødt til også at se længere frem og i et endnu større perspektiv end de nuværende problemer - dette er kun begyndelsen. Presset på vores sundhedsvæsen vil kun blive større, hvis vi ikke for alvor ser, at klimakrisen også er en sundhedskrise.

Det håber jeg, den kommende regering husker, så folkesundhed bliver en del af klimapolitikken.