Gå til indhold

Lægeforeningen: Forebyggelse af røg og druk vil gøre sundhedsvæsenet mere robust

”Vi ryger for meget, vi drikker for meget. Vi er for fysisk inaktive, og vi har for dårlig kost.” Ordene fra Søren Brostrøm var ikke til at misforstå, da han fremlagde Robusthedskommissionens rapport for få dage siden. Kommissionen skal vise veje til at gøre det pressede sundhedsvæsen mere robust, og der lægges i rapporten ikke skjul på, at meget mere forebyggelse er en forudsætning for dette.

Af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark 19. september 2023

I de præmisser, der ligger til grund for Robusthedskommissionens anbefalinger, står der, at en stor del af sygdomsbyrden kan forebygges (s. 119). Ligesom det står sort på hvidt, at bæredygtighed på sundheds- og ældreområdet handler om, at vi bliver mere ambitiøse på de strukturelle forebyggelsesindsatser, som vi ved virker. Herunder at børn og unge ikke begynder at ryge, og at den usunde alkoholkultur i Danmark brydes.

I Lægeforeningens optik er det en helt rigtig vej at gå. Sundhedsvæsenet er ramt af massiv mangel på arbejdskraft, og det vil vare ved i en længere årrække. I 2030 vil vi mangle 40.000 sundhedspersoner, hvis ikke der gribes markant ind.

Derfor er det afgørende at prioritere forebyggelse, fordi det aflaster sundhedsvæsenet og frigør tid og kræfter. På langt sigt kan eksempelvis tiltag mod tobak som højere priser og tværfaglige indsatser mod rygning på grundskoler og på ungdomsuddannelser forhindre mere end 50.000 indlæggelser om året, viser en forebyggelsesanalyse, Lægeforeningen har udarbejdet. Desuden er det dokumenteret af Vidensråd For Forebyggelse, at en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol plus højere priser vil nedbringe alkoholforbruget, særligt blandt skolebørn og unge.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har varslet, at der i disse dage skal tages hul på forhandlinger om en forebyggelsesplan. Her er det oplagt at gå ambitiøst til værks. Fra Lægeforeningens side vil vi opfordre til at hæve priserne på tobak og nikotin, så en pakke cigaretter kommer til at koste 100 kroner, og nikotinprodukter skal sidestilles med tobakken, så de blandt andet stiger tilsvarende i pris. Desuden vil vi foreslå at indføre en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol og at sætte priserne markant op.

Samlet set vil det forbedre sundheden hos børn, unge og voksne og have den meget vigtige effekt, at tusindvis af indlæggelser bliver forebygget.

Det er vores håb, at man som politiker har dette i baghovedet, når man er i gang ved forhandlingsbordet. Forebyggelse af røg og druk med mere vil aflaste sundhedsvæsenet og forbedre menneskers sundhed. Det kan faktisk kun gå for langsomt.