Gå til indhold

Læger vil have bedre overblik over medicin i restordre

Af Anna Mette Nathan, næstformand for Lægeforeningen og formand for Lægeforeningens LægemiddeludvalgBragt i Nordjyske Stiftstidende 8. juli 2023

I Danmark plejer vi at have høj forsyningssikkerhed på medicin. Den medicin lægen udskriver, har patienten almindeligvis straks kunnet hente på apoteket. Men de seneste år har der været udfordringer med for eksempel at skaffe forskellige typer antibiotika, og anden vigtig medicin mod bl.a. sukkersyge, forhøjet blodtryk og epilepsi. Det siger sig selv, at det er uholdbart, når patienter ikke kan den medicin, de har brug for. Og er der ingen alternativer, kan det være kritisk.

Mangel på lægemidler udgør i mange EU-lande en stadig større udfordring. Det er et komplekst problem, som bl.a. kan tilskrives problemer med produktion og distribution. 

Derfor er der også ny EU-lovgivning på vej, som bl.a. har til formål at afhjælpe mangel på lægemidler. Vi kommer i Lægeforeningen til at følge dette arbejde tæt. Samtidig er det vigtigt, at vi her og nu har fokus på at gøre udfordringerne for både patienter og læger mindre herhjemme.

Restordre på medicin er nemlig til stor gene for alle parter. Tidskrævende for de patienter, som går forgæves på apoteket, og tidskrævende for læger, der skal lave en ny ordination, fordi det ordinerede præparat viser sig at være i restordre. Man kan også frygte, at det er et problem for patientsikkerheden, fordi ikke alle patienter får kontaktet lægen igen, og dermed kan gå glip af vigtig behandling. 

Vi har som læger nemlig ikke tilstrækkelig gode muligheder for at se, om medicinen er tilgængelig eller ej, når vi ordinerer medicinen. 

Derfor ville det være en stor hjælp, hvis læger, så snart de ordinerer medicinen i Det Fælles Medicinkort, kan se, om et lægemiddel er i restordre eller ej. Hvis apoteket ikke har medicinen på hylderne, så vil man med det samme kunne udskrive et andet lægemiddel i stedet for førstevalget. Det ville forhindre, at patienterne skal gå forgæves på apoteket.