Gå til indhold

Vil regionen "robustgøre" sygehuse med spareplaner?

Af Johan Reventlow, formand for Lægeforeningen Sjælland
Bragt i Nordvestnyt den 4. april 2024

Der skal endnu en gang spares på sundhedsvæsenet her i Region Sjælland, hvor vi i forvejen oplever mangel på personale, og hvor der er en sundhedsprofil i store dele af regionen blandt borgerne, som er svært belastet.

I en pressemeddelelse fra regionen gør man dog sit bedste for, at det ikke skal lyde som en ny spareplan. Opbremsning i forbruget på Sjællands Universitetshospital lyder overskriften på pressemeddelelsen, hvori det forklares, at der er behov for tilpasninger på SUH for yderligere 200 mio. kr. i 2024. Det beløb skal lægges oven i de omkring 150 mio. kr., som man i august meldte ud, man skulle nedbringe udgifterne med i år.

I Region Sjælland kan vi altså se frem til en virkelighed, der går stik imod budgetaftalen for 2024, hvor regionen fremhævede, at der var et særligt fokus på at robustgøre regionens sygehuse. Jeg kan nemlig dårligt forestille mig, hvordan man vil robustgøre vores sygehuse med flere spareplaner - også selvom Region Sjælland understreger, at de 200 mio. kr., der nu skal findes, ikke må påvirke kvaliteten i patientbehandlingen og adgangen til nødvendige sundhedsydelser.

Det er vigtigt for mig at understrege, at besparelserne ikke må gå ud over udredning og behandling af patienterne.

På SUH skal der nu udarbejdes planer, som blandt andet skal fokusere på at nedbringe vikarforbrug, frivilligt ekstra arbejde samt privathospitalsforbrug, forlyder det. Der kan også indgå planer om nedlæggelse af ubesatte stillinger, skriver regionen.

Hvis man skærer på vikarer og ikke genbesætter en stilling hvor en medarbejder siger op, og der i forvejen er mangel på arbejdskraft, så har jeg svært ved at se, hvordan man vil undgå længere ventelister.

Samtidig vil yderligere besparelser øge risikoen for opsigelser og udfordringer med rekruttering og fastholdelse fremadrettet. Det er problematisk, specielt når man har professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaards ord i tankerne om, at vi i Region Sjælland på stort set alle sundhedskriterier har den sygeste befolkning og det "tyndeste" sundhedsvæsen.

Der er simpelthen et behov for at gå mere langsigtet og strategisk til værks for at finde løsninger for vores pressede sundhedsvæsens mange udfordringer, og de langsigtede løsninger skal være fagligt begrundede.

Jeg vil selvfølgelig understrege, at Lægeforeningen Sjælland gerne vil inddrages i arbejdet - vi kan bidrage med viden og erfaring fra det sundhedsvæsen, det hele handler om.