Gå til indhold

Verdenslægeforeningen i Kigali i efteråret 2023

Lægeforeningen deltager aktivt i arbejdet i Verdenslægeforeningen (WMA), som da vi i september var vært for et internationalt møde i forbindelse med revisionen af Helsinkideklarationen. Og i første uge af oktober deltog Lægeforeningen i Verdenslægeforeningens møde i Rwanda, hvor meget alvorlige emner var på dagsordenen.

Det gælder ikke mindst grove brud på menneskerettighederne, eksempelvis i den kinesiske Xinjiangprovins, hvor der med stor sandsynlighed fortsat høstes organer fra indsatte i fængsler. Det er i direkte strid med lægeetiske principper. Ved WMA-mødet i Rwanda var vi fra den danske delegation da også med til at vedtage en resolution mod Kina for deres forfølgelse af Uighurerne.

Lægeforeningen var også med til at vedtage politikker mod grove brud på menneskerettigheder i Iran i forbindelse med demonstrationerne for kvinders frihed. På samme måde var delegationen fra Danmark også aktivt medvirkende til at sige klart fra overfor ny lovgivning i Uganda, som indfører dødsstraf for ”homoseksuelle handlinger”.

Som nævnt fandt WMA-mødet sted i Rwanda, nærmere bestemt i hovedstaden Kigali. Mange vil kunne huske, at landet i 1994 oplevede en forfærdelig borgerkrig, hvor 800.000 tutsier blev slået ihjel. En krig på 100 dage, hvor verdenssamfundet svigtede, og hvor også 80 procent af personalet i sundhedsvæsenet blev slået ihjel – på grund af deres tilhørsforhold. Landets sundhedsvæsen lå i ruiner og er blevet bygget op igen fra nærmest ingenting. Fra dansk side har Lægeforeningen været med til at etablere lægeforeningen i Rwanda i 2010.

Derfor har det gjort et særligt indtryk på mig, at den rwandiske lægeforening i år i samarbejde med WMA formåede at beværte dette års WMA General Assembly. En imponerende og inspirerende præstation – godt gået!

Nedenfor kan du læse mere om centrale punkter fra WMA-mødet i Kigali, ligesom du finder links til forskellige resolutioner, politikker og andre dokumenter fra mødet.

Bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

 
WMA-møde i Rwanda

Første uge i oktober var Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke og formanden for Lægeforeningens Etiske Udvalg, Klaus Peder Klausen, til møde i Verdenslægeforeningen i Kigali i Rwanda.

Lægeforeningen har stor gennemslagskraft på globalt plan, ikke mindst igennem det tætte samarbejde, vi har med lægeforeningerne fra de øvrige nordiske lande. Til mødet i Kigali blev der vedtaget politikker og resolutioner om en række vigtige emner med støtte og bidrag fra Lægeforeningen.


 
Fortsat fokus på brud på menneskerettigheder i den kinesiske provins Xinjiang

Der findes adskillige rapporter om fysisk og seksuelt misbrug af Uighurer i Kina. Disse understøttes af en FN-rapport, der blandt andet finder, at påstande om tvungne medicinske behandlinger og ugunstige forhold i fængsling er troværdige. Det beskrives, hvordan Uighurernes fødselsrater er blevet reduceret gennem ufrivillige spiralindsættelser, aborter og sterilisationer. Alle disse handlinger kræver involvering af sundhedspersoner, og derfor har det været relevant at anmode den kinesiske lægeforening om aktivt at tage afstand fra disse brud på menneskerettighederne.

Lægeforeningen har lagt kræfter i at fremme vedtagelsen af en resolution, der fastholder fokus på uhyrlighederne i Xinjiang og anmoder den kinesiske lægeforening om at anerkende og fordømme de krænkelser af menneskerettigheder, der er sket og formodentlig fortsætter. Denne resolution blev efter lange forhandlinger og intens modstand fra de kinesiske repræsentanter vedtaget i Kigali.

 
Verdens samlede lægestand: Variation i menneskers seksualitet er naturlig

I mange lande bliver mennesker, der ikke er heteroseksuelle, fortsat udsat for diskrimination og vold. Verdenslægeforeningen har med støtte fra Lægeforeningen vedtaget en resolution, der støtter op om menneskers forskellige seksualitet ved at slå fast, at der er tale om en naturlig variation, der hverken er farlig eller sygelig i sin natur og ikke skal behandles som sådan. Det fremgår også, at forsøg på at yde medicinsk behandling mod denne naturlige variation i seksualitet står i modstrid til lægeetiske principper.

Resolutionen slår desuden fast at sygeliggørelse, diskrimination og vold har en alvorlig negativ indvirkning på mennesker, der ikke er heteroseksuelle. Det gælder både det psykiske og fysiske helbred. Resolutionen opfordrer både sundhedspersonale og lovgivere til at støtte op og udbrede viden om den naturlige variation i menneskers seksualitet samt at fordømme alle former for diskrimination.

Det er meget positivt, at verdens samlede lægestand – i en tid hvor mange lande bevæger sig den forkerte retning på dette område - tager klart afstand fra diskrimination imod bi- og homoseksuelle, som denne resolution specifikt handler om, og entydigt afviser, at der er lægefagligt grundlag for negativ forskelsbehandling på grund af seksualitet.

Det er værd at bemærke, at WMA tager afstand fra enhver form for diskrimination relateret til køn – eksempelvis rettet mod transkønnede.

 
Verdenslægeforeningen fordømmer Ugandas jagt på homoseksuelle

I Kigali vedtog Verdenslægeforeningen en entydig fordømmelse af den lov om homoseksuelle, som parlamentet i Uganda i år har vedtaget. Loven forbyder homoseksualitet og indfører straffe som livsvarigt fængsel og dødsstraf for homoseksuelle handlinger, ligesom den giver mulighed for op til 20 års fængsel for at tale positivt om homoseksualitet.

Det er sørgeligt, at der fortsat er behov for opråb som dette, men verdens samlede lægestand må fortsætte med at oplyse og tage afstand fra diskrimination og overgreb, uanset hvor de finder sted.

 
Globalt fokus på sundhedskonsekvenserne af e-cigaretter og andre nikotinprodukter

Det er ikke kun i Danmark, at nye nikotinprodukter vinder frem til skade for folkesundheden, ikke mindst for børn og unge. På den baggrund vedtog Verdenslægeforeningen i Kigali en ny politik - med væsentlige bidrag fra Lægeforeningen - om e-cigaretter og andre elektroniske nikotinprodukter som vapes, puffbarer og lignende.

Politikken slår fast, at der er klar evidens for disse produkters skadelige virkninger og evne til at skabe afhængighed. Den opfordrer blandt andet til entydigt stop for markedsføring af disse produkter rettet imod mindreårige ligesom salg af nikotinprodukter med smagsstoffer eller form som slikprodukter helt forbydes. Læs mere om dette emne i Lægeforeningens tobaks- og nikotinpolitik

 
På Verdenslægeforeningen møde i Kigali blev også en række andre politikker vedtaget, f.eks. udtalelsen om forbud imod lægers deltage i udførelse af dødsstraf og en udtalelse til støtte for menneskerettighedsdemonstrationer i Iran