Gå til indhold

LF nyhedsbrev 25. august 2023

Kære kollega

Sommeren er ved at være ovre, og de fleste af os vender så småt tilbage til hverdagen med kolleger, patienter og for manges vedkommende desværre også genkendelige problemer: Fortsat mangel på kollegaer på tværs af faggrupper og lange ventelister. Og for de psykiatriske patienter er der desværre tale om helt ubærligt – men også helt forudsigeligt - lange ventelister.

Jeg skriver ”forudsigeligt”, fordi der på trods af års, ja faktisk årtiers, viden om problemet, ikke er sket nok for at løse manglen på læger i psykiatrien.

Der har været mange advarsler undervejs. Patienter har advaret, fagfolk har advaret. Med grundig faglig dokumentation og også med ”store bogstaver” i medierne. En kombination, som almindeligvis sætter gang i handling hos de ansvarlige.

Derfor er det en kilde til stor undren, at hverken regionerne eller skiftende regeringer har taget de mange advarsler alvorligt og vist den nødvendige opmærksomhed og handlekraft til at sikre de nødvendige speciallæger i psykiatri. Manglen på dem – og kolleger i andre fag – er roden til mange af de problemer, som i dag præger store dele af psykiatrien, og som det vil tage år at rette op på.

En række store tiltag gemmer på potentialet til at løse udfordringerne. Folketinget har vedtaget en tiårshandlingsplan for psykiatrien, som forhåbentlig snart for alvor fløjtes i gang. Sundhedsstyrelsen har i juni lanceret en dimensioneringsplan, som skal sikre det nødvendige antal videreuddannelsesforløb. Og Sundhedsstrukturkommissionen arbejder i disse måneder med at udvikle forslag til nye modeller for organisering af et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og nærhed.

Historisk set er vi ikke forvænte med, at psykiatriens udfordringer har vægt i de store reformer af sundhedsvæsenet. Men det er bydende nødvendigt, at det sker nu.

Psykiatrien er hårdt ramt – og generelt er det et dystert billede af sundhedsvæsenet, der toner frem i disse tider. Senest har de fem regionsrådsformænd været i medierne med et fælles budskab om, at deres økonomi er meget hårdt presset, og at det vil føre til et ringere tilbud til patienterne og længere ventelister.

Fra regeringens side kom der torsdag en hjælpende hånd i form af 350 mio. kr. ekstra til regionerne. Det er jo godt, at regeringen ser, at sundhedsvæsenets økonomi er presset, men man kan undre sig over, at ingen af parterne var realiteterne bevidst, da de indgik aftale om regionernes økonomi for 2024 for blot 2½ måneder siden. Det havde været rettidig omhu at lave en aftale, hvor økonomien ikke skulle debatteres igen så kort tid efter med den uro, det skaber ikke kun blandt medarbejdere – men også for patienter og i befolkningen som helhed.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen

 

Formandens leder i Ugeskrift for Læger: En ubærlig ventetid for psykiatriske patienter – og desværre helt forudsigelig

Læs også formandens leder om det tragiske drab på en lægekollega på Psykiatrisk Center Glostrup denne sommer: Det, som ikke måtte ske

Flot og festlig deltagelse i årets Pride-parade

Lørdag d. 20. august deltog Lægeforeningens medlemmer sammen med mere end 30.000 andre deltagere i den årlige Pride-parade gennem København. Det var første år, Lægeforeningen var repræsenteret i paraden, og der var stor opbakning fra medlemmerne, deres familie, venner og ikke mindst fra de mange glade tilskuere, der tog godt imod vores festpyntede vogn.

Deltagelsen i Pride er ikke kun et spørgsmål om fest og farver – det er også en god anledning til at vise befolkningen og vores mange medlemmer, at sundhedsvæsenet skal være favnende og inkluderende for patienter og sundhedspersoner uanset seksualitet og kønsidentitet.

Tusind tak til alle, der kørte eller gik med i paraden, og til alle jer, der vinkede, festede og flagede med os igennem byen.

Læs mere om Lægeforeningens deltagelse i Pride: https://laeger.dk/pride

Læs også reportagen fra årets parade i Ugeskrift for Læger: Der er mange, der siger: Se, der går lægerne!

https://ugeskriftet.dk/nyhed/der-er-mange-der-siger-se-der-gar-laegerne

 

Medlemsarrangementer under Pride satte fokus på ulighed i sundhed

I sidste uge var Lægeforeningen med til at markere den årlige Copenhagen Pride-uge, hvor to medlemsarrangementer satte fokus på henholdsvis transkønnede voksne samt på børn og unges trivsel og udfordringer. De engagerede og spørgelystne medlemmer kunne deltage både fysisk og virtuelt, og for Lægeforeningen er deltagelsen i Pride en anledning til at få sat særligt fokus på de udfordringer, LGBT+-personer møder i sundhedsvæsenet, hvor forskningen peger på, at de er mere udsatte i forhold til sundhed end befolkningen generelt.

 

Voksende debat om problemerne med restordre

Der har været flere og flere problemer med forsyningen af lægemidler på det seneste. Restordre går i særdeleshed ud over patienterne, men den skaber også udfordringer for os g andre sundhedsprofessionelle. Derfor er det helt afgørende, at forsyningen af lægemidler sikres, og at de gener, der opstår, når et lægemiddel er i restordre, minimeres.

På den baggrund har Lægeforeningen i medierne blandt andet peget på, at der bør laves en teknisk løsning, så man som læge kan se i FMK, om den medicin, der skal ordineres, er i restordre. Det vil spare både patienter og læger værdifuld tid.

Den samme melding har vi netop afgivet i et høringssvar til et nyt lovforslag. I lovforslaget lægges der også op til, at der skal skabes mere transparens i forsyningen af lægemidler ved, at lægemiddelgrossister, apotekere og andre i forsyningskæden skal pålægges pligt til at indberette deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Det er et tiltag, som vi overordnet set er meget positive over for.

https://avisendanmark.dk/debat/debat-medicinmangel-skaber-udfordringer-for-patienter-laeger-og-apoteker

https://www.berlingske.dk/samfund/pludselig-kunne-ole-ikke-faa-sin-hjertemedicin-mangel-paa-kritiske

https://www.berlingske.dk/samfund/laeger-og-patienter-retter-haard-kritik-mod-laegemiddelbranchen-der-er

 

Et politiske efterår med lovgivning, som berører os alle

Vi ser i Lægeforeningen ind i en nogle politisk travle måneder, hvor en række nye lovforslag har fokus på selve lægefaget og vores mulighed for at agere som fagpersoner. Vi arbejder bl.a. på at sætte vores præg på et forslag, som skal tage højde for, at forældre nu får mulighed for digitalt at tilgå deres under 15-årige børns journaler via sundhed.dk. Det betyder, at vi som læger i særlige/sjældne tilfælde af hensyn til barnets bedste skal ’skærme’ følsomme oplysninger af, og her er vigtigt, at vi får en lov, som fungerer i en travl hverdag.

Problemer med restordre fylder i hverdagen hos mange os. Et nyt lovforslag lægger op til at give os bedre overblik over, hvilke lægemidler der aktuelt er mangel på. Her arbejder vi, at det bliver endnu nemmere, og at løsningen vil kunne tilgås via FMK.

Hvornår må en chef slå op i patientjournaler for at tjekke en ansat læges arbejde? Et nyt forslag lægger op til at give videre rammer for det, og det kommenterer Lægeforeningen. Det er vigtigt, at der er klare og rimelige rammer, og at egentlig tilsynsopgaver varetages af myndighederne. Desuden har vi et skarpt blik på reglerne for opslag i patientjournaler i forbindelse med klagesager. Der er brug for at få præciseret, at man som læge naturligvis har lov til at orientere sig i den sag, som klagen vedrører.

Andre lovforslag har fokus på, hvilke nye opgaver henholdsvis apotekere og sygeplejersker skal kunne udføre, og lægger op til en række lempelser af grænserne for deres virke, som må vække bekymring. Det er jo ingen hemmelighed, at sundhedsvæsenet er presset, og det kan eksempelvis give god mening at undersøge, om andre faggruppe i højere grad end i dag kan varetage nogle af de opgaver, som læger ellers har stået for. Men samtidigt er det jo helt afgørende, at ændringerne giver faglig mening, så patienterne ikke vil opleve et fald i kvaliteten af sundhedsydelser. Det er samtidig vigtigt, at ændringerne er klart beskrevet.  Det er den røde i tråd i vores arbejde med disse lovforslag, som vi vil informere mere specifikt om i det kommende nyhedsbrev.

 

Ny Røde Kors klinik i Aalborg søger frivillige læger

I efteråret åbner Røde Kors en helt ny sundhedsklinik i Aalborg for alle, der ikke har dansk CPR-nummer og derfor ikke kan benytte det offentlige sundhedsvæsen til nødvendig sundhedshjælp. Patienterne har ikke har mulighed for at søge hjælp til deres sundhedsproblemer andre steder. Har du lyst til at være frivillig læge og være med til at dække det store behov for hjælp? Alle sundhedsfaglige er frivillige, og klinikken finansieres alene af private donationer. Som frivillig læge har man en vagt hver femte uge.

Hvis du har tid og lyst til at være en del af det store frivillige korps omkring klinikken, kan du læse mere og melde dig til her

 

Lån & Spar Bank har personlige rådgivere, der kender dig som læge

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, der har en særlig viden om netop dit fagområde. Du behøver altså ikke forklare en masse om jobsikkerhed, arbejdsmarkedspensioner eller forsikringer. Lån & Spar har sat sig ind i detaljerne og kan derfor give dig den bedst mulige rådgivning. Lån & Spar tilbyder blandt andet lån til andelsbolig, der er kåret bedst i test af TÆNK i juni 2023.
Læs mere her: https://www.laeger.dk/dit-medlemskab/gode-medlemsrabatter/bank-pension-boligadvokat/laan-spar-bank/

 

Ingvard Christensen – ekstra rabat i tidsbegrænset periode

Design- og møbelhuset Ingvard Christensen har lavet et kampagnetilbud i en begrænset periode specielt til Lægeforeningens medlemmer. Frem til 8. september 2023 får du 25 pct. rabat på køb over kr. 8.000 og 4 lækre Haus håndklæder i økologisk bomuld i valgfri farve med i handlen. Rabatten gælder både online og i butik. Læs mere om særlige vilkår og se, hvordan du får tilbuddet her: https://www.laeger.dk/dit-medlemskab/gode-medlemsrabatter/bolig-have-fotoprodukter/ingvard-christensen/