Gå til indhold

Verdenslægeforeningen vedtager vigtige hasteresolutioner

Fokus på omskæring af piger og kvinder, konflikten i Gaza, anti-homoseksualitetslov samt abortrettigheder.

Kære kollega

Kampen for lægeetikken og grundlæggende menneskerettigheder kræver internationalt engagement. Det er en kamp, der aldrig bliver færdig, og selvom der er masser at tage fat på herhjemme, så er problemerne på globalt plan i en helt anden størrelsesorden. Derfor har Lægeforeningen traditionelt lagt mange kræfter i arbejdet i Verdenslægeforeningen, The World Medical Association (WMA). Her søger vi indflydelse, så Lægeforeningens politik og etiske principper bliver styrende for internationale beslutninger og dokumenter til gavn for sundheden i Danmark og globalt. Og sammen med de øvrige nordiske lande, som vi er på linje med, har vi en tungtvejende stemme.

Det internationale arbejde giver desuden mulighed for, at vi får værdifulde erfaringer fra lægeforeninger i andre lande, som vi kan bruge herhjemme.

Da Verdenslægeforeningen mødtes i Seoul i Sydkorea i april 2024, var vi derfor med. På mødet blev en række hasteresolutioner om vigtige etiske emner vedtaget med støtte og bidrag fra Lægeforeningen. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Der er meget i denne verden, som kunne og burde være bedre – og gerne hurtigere, end det sker. Men det internationale arbejde er også en påmindelse om, at vi ikke kan tage fremskridt for givet, og at vi er nødt til selv at skubbe på for at bevæge verden i den rigtige retning. På det globale plan er Danmark og dermed også Lægeforeningen en mindre aktør, men det stopper os ikke i at skubbe på for bedring til gavn for læger, patienter og samfundets sundhed internationalt – og vi bliver faktisk også hørt.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen

Læs den seneste leder i Ugeskrift for Læger: Vi skal kæmpe for etikken på den internationale scene


Omskæring af piger og kvinder i Gambia: Lægeforeningen fordømmer nyt lovforslag om tilbagetrækning af forbud

Det gambiske parlament har udarbejdet et lovforslag, der sigter mod at ophæve forbuddet mod kvindelig omskæring i landet. Lovforslaget er vedtaget ved en indledende afstemning og vil blive fremsat til endelig afstemning til sommer.

Meget tyder på, at udviklingen i nogle områder af verden går den forkerte vej, når det kommer til piger og kvinders rettigheder. Det er en sørgelig udvikling, og lægestanden må fortsat oplyse om og tage afstand fra blandt andet omskæring.

Omskæring af piger og kvinder er en religiøs praksis uden medicinske fordele, der har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og forårsager uoprettelig skade på ofrene. Forskning understreger de langsigtede negative konsekvenser af kvindelig omskæring, herunder risiko for alvorligt arvæv, kroniske blære- og urinvejsinfektioner, obstetriske komplikationer, psykologiske og sociale problemer samt negative konsekvenser for de omskårne kvinder og pigers seksualitet. Derudover er der en øget risiko for fødselskomplikationer ved graviditet.

Under Verdenslægeforeningens møde i Seoul, har vi i Lægeforeningen derfor været med til at vedtage en hasteresolution, der opfordrer de gambiske myndigheder til at overholde deres internationale menneskerettighedsforpligtelser, især Maputo-protokollen om kvinders rettigheder i Afrika. Resolutionen henviser til, at alle former for kvindelig omskæring har langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser og udgør overtrædelser af piger og kvinders menneskerettigheder.

Se resolutionen på Verdenslægeforeningens hjemmeside

Lægeforeningen har desuden skrevet et brev til den gambiske sundhedsminister og opfordret til øjeblikkelig tilbagetrækning af lovforslaget.

Verdenslægeforeningen er tidligere kommet med følgende udtalelser:

WMA-statement on Female Genital Mutilation

WMA- statement on Violence Against Women and Girls

 

Verdenslægeforeningen kritiserer Ugandas anti-homoseksualitetslov

I april 2024 stadfæstede Ugandas forfatningsdomstol landets nye anti-homoseksualitetslovgivning, og på Verdenslægeforeningens møde blev loven drøftet med bekymring. Selvom Ugandas forfatningsdomstol har annulleret visse dele af loven i begyndelsen af april 2024, opretholdt domstolen flere af de yderst bekymrende og stærkt kritisable bestemmelser i ”Anti-homoseksualitetsloven”.

Loven kriminaliserer visse former for samtykkebaserede seksuelle akter mellem personer af samme køn og gør dem strafbare med dødsstraf eller fængsel på livstid. En bestemmelse om at enhver, der ”bevidst promoverer homoseksualitet”, kan straffes med op til tyve års fængsel er også af alvorlig bekymring.

Loven udfordrer lægers evne til at yde ansvarlig lægebehandling og udsætter læger for disciplinære foranstaltninger eller repressalier for at udføre deres professionelle pligter. Det kan påvirke en læges professionelle praksis.

Det kan også påvirke sundheden for enkeltpersoner og befolkningen som helhed, hvis patienter fra LGBTQ+-samfundet er bange for at søge sundhedspleje eller oplyse sundhedspersonalet om deres seksualitet, hvor det er relevant, når de har brug for medicinsk behandling.

I denne forbindelse vedtog Verdenslægeforeningen med Lægeforeningens støtte en hasteresolution, der udtrykker kritik af Ugandas anti-homoseksualitetslov. Verdenslægeforeningen fordømmer i resolutionen alle former for stigmatisering, kriminalisering og diskrimination mod mennesker baseret på deres seksuelle orientering.

Se resolutionen på Verdenslægeforeningens hjemmeside

Resolutionen fastslår blandt andet, at det at være homoseksuel eller biseksuel er naturlige variationer inden for menneskelig seksualitet, og at diskrimination, menneskerettighedskrænkelser, stigmatisering og kriminalisering af seksuelle forhold mellem personer af samme køn fortsat har alvorlige konsekvenser for homoseksuelle og biseksuelle menneskers psykiske og fysiske sundhed.

Lægeforening har fulgt op på vedtagelsen af resolutionen ved at sende et brev til Ugandas ambassadør i Danmark, hvor vi udtrykker dyb bekymring over Ugandas anti-homoseksualitetslov og opfordrer de ugandiske myndigheder til øjeblikkelig ophævelse af loven.

Verdenslægeforeningen er tidligere kommet med følgende udtalelser:

WMA Statement on Natural Variations of Human Sexuality

 

Verdenslægeforeningen vedtager hasteresolution om våbenhvile i Gaza

Verdenslægeforeningens møde i Seoul var mærket af konflikten i Gaza og Israel og den afledte humanitære sundhedskrise. Det sundhedspersonale, der hver dag risikerer deres liv ved at gå på arbejde, og konfliktens mange civile ofre satte mindre uenigheder i perspektiv, og Verdenslægeforeningen vedtog, med støtte fra blandt andet Lægeforeningen, en hasteresolution om konflikten, der udspiller i Gaza og Israel.

I resolutionen udtrykker Verdenslægeforeningen sin meget alvorlige bekymring over situationen i Gaza, den voksende sult og manglen på lægehjælp, samt en bekymring over den fortsatte fangenskab og misbrug af gidsler. I denne forbindelse stiller Verdenslægeforeningen krav om en bilateral, forhandlet og vedvarende våbenhvile for at beskytte alle civile og sikre rammerne for, at nødhjælp kan nå frem til alle.

Læs hele resolutionen på Verdenslægeforeningens hjemmeside

 

Lægeforeningens arbejde for internationale abortrettigheder

Retten til abort er desværre ikke en selvfølge i alle lande og trues flere steder i verden, hvor kvinder før har haft denne ret. I Nicaragua er der eksempelvis forbud imod alle former for abort, inklusiv medicinsk behandling af kvinder, der forårsager skader på eller aborterer et foster.

Udviklingen med tabet af abortrettigheder i flere lande blev drøftet, og det blev besluttet at sætte fokus på abort som en grundlæggende sundheds- og selvbestemmelsesret for kvinder i hele verden. Dette er et arbejde som Lægeforeningen støtter og vil bidrage aktivt til.

Se også Verdenslægeforeningens tidligere kritik af abortlovgivningen i Nicaragua