Gå til indhold

Høring af udkast til anbefalinger fra Konkurrencerådet til at styrke konkurrencen i apotekersektoren

Den 19. maj 2022

Ja til generisk ordination

Lægeforeningen foreslog allerede i 2012 den daværende sundhedsminister at åbne mulighed for, at læger kan ordinere generisk – altså vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandlingen, jf. Konkurrencerådets anbefaling 4 om valg af substitutionsgruppe og ikke et lægemiddel fra en konkret producent.

Dengang var der indført mulighed for generisk ordination i 4 europæiske lande: Finland, Norge, Holland og Storbritannien. I dag er der 4 europæiske lande: Danmark, Sverige, Østrig og Serbien, der endnu ikke har indført mulighed for generisk ordination – enten obligatorisk eller i en ordning, hvor lægen har mulighed for enten at ordinere generisk eller mulighed for at ordinere et specifikt lægemiddel, jf. WHO-rapport (2018) (se bl.a. tabel 4.8 og figur 4.7).

Lægeforeningen har tidligere argumenteret for at generisk ordination skulle afprøves i en forsøgsordning, men udviklingen på europæisk niveau taler for, at der nu bør kunne etableres en ordning i Danmark byggende på europæiske erfaringer.

Lægeforeningens positive tilgang til generisk ordination skal ses i sammenhæng med en forventet større patientsikkerhed samt en mere effektiv opgavedeling mellem læger og apoteker – naturligvis under forudsætning af de generiske navne indarbejdes i IT-systemerne og Det Fælles Medicinkort (FMK).

Større patientsikkerhed 
Hvis lægen kan nøjes med at skrive indholdsstoffet i lægemidlet i stedet for handelsnavnet på recepten, vil patienterne få større sikkerhed for, at de får udleveret den rigtige medicin i den rigtige mængde. De mange forskellige handelsnavne på samme medicin kan gøre det svært for både læger, plejepersonale i kommunerne og patienter at finde rundt i. Og det kan være en af grundene til, at medicineringsfejl udgør en stor del af indberetninger om utilsigtede hændelser til myndighederne.

Det er ikke ualmindeligt, at de alment praktiserende læger i dagligdagen ser patienter, der forveksler medicin, eller ikke er klar over, at medicin med forskellige handelsnavne er de samme og derfor får dobbelt dosis af det ordinerede. Det samme gælder for sygehusansatte læger, når de i forbindelse med patientindlæggelse afklarer, hvilken medicin patienten tager.

Og risikoen for indtagelse af dobbelt dosis øges, når der ved indlæggelse også bliver gennemført medicinomlægninger, så patienternes ordinationer er i overensstemmelse med sygehusenes og sygehusapotekernes standardsortiment - med risiko for, at når patienterne udskrives 1) lægges medicin ikke om igen, eller 2) patienterne misforstår, at medicinen er permanent omlagt og fastholder begge præparater efter udskrivelse. Hvis omlægningen kan gennemføres via de generiske navne, så vil patienterne ikke i samme grad opleve et skift og heller ikke efterfølgende komme i tvivl.

Bedre brug af kompetencer
Samtidig er der ikke tvivl om, at når lægen kan ”nøjes” med at vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandlingen og overlade det til apoteket at finde det specifikke handelsprodukt til den rette pris til patienten, så vil det være en mere effektiv arbejdsdeling end i dag, hvor lægerne ofte bruger unødvendig tid på lægemidlers handelsnavne og priser. Og med udskrivning af i alt ca. 60 millioner recepter årligt skal der ikke meget tidsbesparelse på hver enkelt recept til, at der vil kunne frigøres meget læge-tid. Og kendskab til lægemidler på handelsnavne og pris hører til apotekspersonalets spidskompetencer.

IT-løsning
Konkurrencerådet peger på, at et alternativ til ordination efter substitutionsgruppe (generisk ordination) kan være, at lægemidlerne fra forskellige producenter inden for en substitutionsgruppe er rangeret efter pris frem for alfabetisk i lægernes it-systemer.

Lægeforeningen er enig i, at dette er en løsning, som vil kunne medvirke til at styrke lægernes muligheder for at ordinere rationelt – altså vælge det bedste lægemiddel til laveste pris.

Implementering af en teknisk løsning for de alment praktiserende læger vil skulle drøftes og afklares med PLO samt de enkelte lægesystem-huse.

Deltager gerne i et evt. møde
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver i høringsbrevet, at styrelsen gerne drøfter de konkrete kommentarer til anbefalingsudkastet på et opfølgende møde i styrelsen. Lægeforeningen deltager gerne i et møde, hvis styrelsen finder behov herfor.

Kontaktperson: chefkonsulent Geert Amstrup – ga@dadl.dk – tlf. 3544 8214

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen