Gå til indhold

Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven

Betænkeligt, hvis der ændres ved de eksisterende demokratiske garantier i epidemiloven

Den 5. januar 2022

Som led i den offentlige høring over redegørelsen om anvendelse af epidemiloven har Lægeforeningen fået mulighed for at komme med bemærkninger til redegørelsen.

Blandt hovedpointerne i redegørelsen er bl.a. et ønske om at kunne fastsætte en gyldighedsperiode på mere end 4 uger for restriktioner som f.eks. forsamlingsforbud og lokalrestriktioner.

Ligeledes er der en overvejelse om, hvorvidt adgangen til at behandle personoplysninger i medfør af § 53 bør afhænge af, at sygdommen, der søges bekæmpet, anses som alment farlig eller samfundskritisk af hensyn til udvikling af fremtidige digitale løsninger til brug for håndtering og bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

Det fremgår også et ønske om at kunne fastsætte mindre indgribende restriktioner, når der er tale om en alment farlig sygdom, således at restriktioner ikke kun er forbeholdt de tilfælde, hvor der er tale om samfundskritiske sygdomme.

Lægeforeningen har noteret sig disse hovedpointer, men finder, at hovedpointerne er beskrevet på et overordnet plan, der gør det vanskeligt at kommentere nærmere på dem på det foreliggende grundlag.

Lægeforeningen finder det dog betænkeligt, hvis der f.eks. ændres ved gyldighedsperioden på 4 uger for restriktioner. Efter Lægeforeningens opfattelse er det vigtigt, at de demokratiske garantier, som er en del af den gældende epidemilov, ikke udhules – også for, at tilliden til myndighederne kan opretholdes.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen