Gå til indhold

Sådan skaber Lægeforeningens internationale arbejde værdi

Lægeforeningen deltager i en bred vifte af internationale samarbejder. Det gør vi blandt andet for at påvirke den globale sundhed og lægekultur. Derudover er det med til at give os international viden og erfaringer, som vi kan bruge i arbejdet med politikker og retningslinjer i Danmark.

Vi bringer erfaringer tilbage til foreningens arbejde i Danmark

Når Lægeforeningen deltager i internationale lægeforeninger, arbejdsgrupper, møder og dialog med lægekolleger fra resten af verden, vender vi tilbage med ny viden, nye idéer og inspiration til foreningens arbejde i Danmark. De erfaringer bruger vi i det nationale politiske arbejde og i dialogen med danske myndigheder.

Erfaringerne kan blandt andet omfatte:

 • Viden om relevante tendenser i andre lande.
  Det kan eksempelvis være den britiske lægeforenings fokus på systemtilgang ved UTH’er.
 • Viden om, hvordan andre lægeforeninger håndterer problemer som også findes i Danmark.
  Det kan eksempelvis være, hvordan udenlandsk uddannede læger bedst integreres, eller hvordan man håndterer medlemmer, som handler i strid med foreningernes etiske principper.
 • Inspiration til udformning af konkrete politikker og retningslinjer.
  Det kan eksempelvis være inspiration til en klimapolitik, lægers rolle ved tvangsudsendelser af asylansøgere eller europæisk tilgang til at håndtere sundhedsdata.
 • Perspektiver på foreningens egne eksisterende holdninger.
  Det kan eksempelvis være andre landes rammer for samtykke til organdonation eller rammer for brug af alternativ behandling.

Vi arbejder på at påvirke den globale sundhed

Når vi deltager i at udarbejde internationale politikker, deklarationer og udtalelser, forsøger vi at sikre Lægeforeningens politiske holdninger og etiske principper bliver styrende for internationale dokumenter og internationale beslutninger. Det gør vi for at gavne sundheden i Danmark og globalt. 

Det gør vi blandt andet gennem:

 • At påvirke politikudviklingen de steder, vi deltager. Det gælder særligt beslutninger eller dokumenter, som kan få direkte betydning for danske læger eller patienter. Det kan eksempelvis være Helsinki-deklarationen, der angiver de nødvendige etiske hensyn i forskning, der involverer mennesker som forsøgspersoner.
 • At søge indflydelse på øvrige internationale forhold gennem den europæiske lægeforening (CPME), Verdenslægeforeningen (WMA) og ved at indgå i dialog med EU, Det Europæiske Råd, WHO og til COP-møderne. Det kan eksempelvis være i drøftelserne af EU-Kommissionens forslag til håndtering af fremtidens sundhedsdata. 

Vi støtter vores internationale kolleger

Lægeforeningen bidrager med viden, idéer og inspiration, der gavner læger, patienter og sundheden globalt. Vi bakker desuden op om læger under pres i andre dele af verden, når de oplever krig, konflikter, regimer eller naturkatastrofer, der udfordrer deres arbejde. Det kan eksempelvis være læger fængslet i Tyrkiet eller vold, overgreb og tvang mod iransk sundhedspersonale. 

Vi bidrager til den internationale lægekultur

På tværs af nationalitet og kultur har læger fælles formål, faglighed og etik. Lægeforeningen har i mange år bidraget aktivt til at oprette og vedligeholde internationalt samarbejde og sammenhold mellem læger. Vi arbejder fortsat for at bidrage til dette samarbejde og den internationale lægekultur.

Det gør vi blandt andet ved at:

 • Deltage i internationale lægefora som Verdenslægeforeningen (WMA), Den europæiske Lægeforening (CPME) og Nordic Medical Council (NMC). Gennem dette er vi med til at sikre, at læger har en fælles, international stemme.
 • Bidrage til at udvikle og vedligeholde centrale, kulturbærende dokumenter som Genèvedeklarationen , der formulerer de etiske forpligtigelser, som læger påtager sig ved at indtræde i lægegerningen, Verdenslægeforeningens etiske principper samt Helsinkideklarationen, der angiver de nødvendige etiske hensyn i forskning, der involverer mennesker som forsøgspersoner.
 • Imødekomme henvendelser fra udenlandske lægeorganisationer, ikke mindst organisationer fra lande hvor lægefaget og sundhedsvæsnet er mindre udviklet end i Danmark.