Gå til indhold

Kortere ventetid til udredning

Mangel på kvalificeret arbejdskraft og kapacitetsudfordringer på sygehusene skaber flaskehalse og lange ventelister flere steder i landet.

Der kan være store regionale forskelle på, hvor lang tid patienter skal vente på at blive udredt og behandlet. Patienter i nogle regioner kommer hurtigt til, mens man i andre regioner må vente i flere måneder på at blive udredt og få stillet en diagnose eller få tid til behandling. Denne analyse viser, at der kan være store gevinster at hente ved at samarbejde mere om patienter på tværs af regionale grænser. Ved at udnytte kapaciteten på tværs af landet bedre og give patienter bedre adgang til udredning andre steder i landet med kortere ventetid, er der potentiale for at sikre bedre og mere lige adgang til udredning og udnytte sygehusenes samlede kapacitet mere hensigtsmæssigt.

Analysen opstiller regneeksempler for tre forskellige scenarier for, hvordan ventetiden på forskellige sygdomsområder potentielt påvirkes gennem øget regionalt samarbejde. Dels vi en national sygehusplanlægning, dels via en styrket regional koordinering og samarbejde i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, og dels via styrket regional koordinering og samarbejde i henholdsvis Vestdanmark, Syddanmark og Østdanmark.

Regneeksemplerne viser, at der kan være meget at hente. På somatiske sygdomsområder som sygdomme i øre, endokrine sygdomme som stofskiftesygdom eller knogleskørhed og sygdomme i åndedrætsorganer som fx astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom kan den gennemsnitlige ventetid til udredning potentielt nedbringes med op til 10 pct. I Region Sjælland kan ventetiden til udredning for ikke-akutte endokrine sygdomme halveres fra 110 til 55 dage i gennemsnit. I Region Syddanmark kan ventetiden til udredning for ikke-akutte øjensygdomme nedbringes fra 78 til 30 dage i gennemsnit, svarende til ca. 62 pct. af ventetiden. I Region Nordjylland kan ventetiden til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien nedbringes fra 160 til 55 dage i gennemsnit, svarende til ca. 66 pct. af ventetiden. I Region Midtjylland kan ventetiden til udredning nedbringes fra 105 til 55 dage i gennemsnit, svarende til ca. 48 pct.