Gå til indhold

Patientsikkerhed er også vejen til retssikkerhed

Af Camilla Noelle Rathcke, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 3. maj 2021

Forskrækkelsen, når e-post fra Styrelsen for Patientklager eller Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man har en sag. Spørgsmålene til sig selv og andre, om man kunne have gjort det anderledes. Ventetiden inden afgørelsen, som ofte er årelang, og som for mange er en daglig belastning. Tabet – for nogle – af tillid til, at sundhedsvæsenet faktisk værdsætter ens indsats.

Lægeforeningen har i de seneste uger afholdt to digitale medlemsmøder. Det ene om, hvordan det opleves at få en klage- eller tilsynssag, og hvordan man kommer igennem en svær tid. Det andet om, hvad der skal laves om, hvis vi skal have tilliden tilbage til, at vi opfattes som ordentlige mennesker, der gør vores bedste for at hjælpe patienterne – og at processen bliver fair, hvis det går galt.

Jeg er meget taknemlig over de kolleger, som viste stort personligt mod og fortalte om deres frustrerende og langstrakte sagsforløb. Og jeg vil gerne takke for de både kritiske og konstruktive spørgsmål og forslag efter debatterne.

At sikre fair betingelser i klage- og tilsynssager er en del af Lægeforeningens politiske DNA. Det er helt afgørende – både for os, for patienterne og for et bedre sundhedsvæsen – at vi kan gå på arbejde i tillid til, at de sagsforløb, som rigtig mange af os vil opleve i løbet af et lægeliv, når vi taler klagesager, er grundige, fair og transparente. Samme gælder naturligvis tilsynssager, som færre heldigvis oplever. Og så skal det ikke mindst kunne gøre os og andre bedre. Men det er desværre ikke den virkelighed, som vi kender. Langt, langt fra.

En ny undersøgelse fra Lægeforeningen viser at, næsten seks ud af ti læger ikke har tillid til, at Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn kun fører til sanktioner, hvis det er nødvendigt for patientsikkerheden. Og omtrent fem ud af ti svarer, at de ikke har tillid til, at Styrelsen for Patientklager kun giver kritik i forbindelse med klagesager, hvis det er fagligt velbegrundet. Det er en mistillid, der er til at tage og føle på, og den er dybt alvorlig for både læger, patienter og myndigheder. Men bør også være det for de ansvarlige politikere.

Det er helt uforståeligt – og uacceptabelt – at læger skal gennem forløb, hvor man fra start oplever sig stemplet som skyldig og sat uden for indflydelse. I nogle tilfælde kan der være tale om tæt på kafkaske forløb. Og når det hele så er overstået, står mange tilbage uden rigtig at kunne se meningen med det hele. Har vi sikkerhed for, at der er fulgt op på fejlen – hvis der var en fejl – og at alle relevante i sagen er klogere, så den ikke sker igen? Nej, det har vi desværre ikke sikkerhed for.

Her har vi langt hen ad vejen en stærk fælles sag med patienterne. Spørger man dem, er det jo i virkelig-heden de færreste, som først og fremmest ønsker at straffe læger eller andre sundhedspersoner. De frustreres også over meget lange klageforløb, som faktisk i tre ud af fire tilfælde ender uden kritik. I klagesager er de ofte drevet af et ønske om at blive hørt og at sikre, at »det ikke skal ske for andre«. Patienter ønsker også, at vi bruger læring fra fejl til hurtigt at rette op på procedurer, der ikke er optimale, til at organisere arbejdet bedre og til at sikre, at yngste m/k i et team eksempelvis ikke sættes til at udføre en opgave uden nødvendig supervision.

Det er brug for handling. Vi har i Lægeforeningen en klar forventning om, at den længe lovede evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn bliver en realitet. Det gælder både i forhold til de opgaver, som styrelsen forventes at løse, og måden, de løses på. Og på baggrund af tilbagemeldingerne fra medlemmer, der har været gennem klagesager, er der grund til også at opfordre til et serviceeftersyn af klageprocessen.

Det bliver et langt, sejt træk at ændre de tilsyns- og klagesystemer, som opleves så frustrerende. Men for mig er det en uomgængelig opgave. Det skal være slut med mistro og usaglig mistænkeliggørelse af os, og Lægeforeningen vil intensivere indsatsen for, at politikerne også ser nødvendigheden af en moderne tilgang til klager og tilsyn, som prioriterer både patientsikkerhed og retssikkerhed.