Gå til indhold

Ansættelsesvilkår for kliniske professorer

En stilling som klinisk professor ved et universitet sker i tilknytning til en stilling som overlæge i en region. Der ydes et honorar fra universitetet, og du skal have et ansættelsesbrev fra universitetet vedr. honoraret som klinisk professor

En stilling som klinisk professor ved et universitet sker i tilknytning til en stilling som overlæge i en region. Der ydes et honorar fra universitetet, og du skal have et ansættelsesbrev fra universitetet vedr. honoraret som klinisk professor.

Hvis professoratet er varigt, er ansættelsen knyttet op på en stilling som specialeansvarlig overlæge eller ledende overlæge.

Hvis professoratet er midlertidigt, er der i overlægeoverenskomsten aftalt en grundløn til overlæger, der er ansat i et midlertidigt forskningsprofessorat.

Hvis du bliver tilbudt en kombinationsstilling som overlæge på deltid på et sygehus og en stilling som professor på deltid, er det en god idé at kontakte sekretariatet for rådgivning.

Kontakt

Foreningen af Speciallæger
Kristianiagade 12
2100 København Ø
3544 8408
fas@dadl.dk