Gå til indhold

Tidsbegrænset ansættelse som overlæge eller lægelig chef

Hvad indebærer en ansættelse på åremål? Og hvad er vilkårene for en ansættelse efter en åremålsaftale og på funktionstidsaftaler?

Det fremgår dog af Aftale for lægelige chefer, at alle stillingerne (lægelige direktør, cheflæge, ledende overlæge, specialeansvarlig overlæge mv.) kan besættes på åremål efter arbejdsgivers beslutning.
En åremålsansættelse vil være baseret på Rammeaftale om åremålsansættelse, som kan ses her (pdf)

Åremålsansættelse 

Åremålsansættelse sker for en tidsbegrænset periode på mellem 3 og 6 år.

Ved åremålets udløb kan ansættelsen forlænges på uændrede vilkår dog med en samlet maksimal periode på 9 år. Herefter skal stillingen opslås på ny.

Der ydes et åremålstillæg, som skal forhandles, og hvis størrelse afhænger af åremålets længde, samt om der er tilbagegangsstilling eller ej.

Der kan være tilknyttet en tilbagegangsstilling – som på overlægeområdet sædvanligvis vil være en overlægestilling efter overenskomsten – til åremålsstillingen.

Ansættelse kan være på overenskomst- eller tjenestemandsvilkår.

Endelig kan der være aftalt en fratrædelsesgodtgørelse, som kommer til udbetaling under de i åremålsaftalen beskrevne forudsætninger.

Åremålsaftale

Der indgås en konkret åremålsaftale for det enkelte ansættelsesforhold og forhandlingen mellem arbejdsgiver og foreningen kontakter i den forbindelse, den som skal ansættes i åremålsstillingen.

Hvis åremålet er på 6 år, åremålstillæg er på 15 %, og der er tilbagegangsret til en stilling som overlæge, kan åremålsstillingen besættes uden særskilt forhandling i henhold til protokollat nr. 2 til Aftale for lægelige chefer (pdf).

Det anbefales at tage kontakt til foreningen (35 44 84 08), hvis ansættelse på åremål er aktuel.

Funktionstidsaftaler

Før regionsdannelsen i 2007 var der indgået funktionstidsaftaler med flere amter. Enkelte af disse aftaler finder stadig anvendelse.

Aftalerne gik i korthed ud på, at der ”oven på en overlægeansættelse” var en tidsbegrænset funktion som ledende overlæge. Der var aftalt et tillæg samt andre særlige vilkår.

Bliver du præsenteret for en sådan ansættelse, anbefales det at kontakte foreningens sekretariat (35 44 84 08).