Gå til indhold

Arbejdsskade

Får du en arbejdsskade som medlem af Overlægeforeningen, kan foreningen hjælpe.

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver, din læge eller du selv anmelder skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, der opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Du kan læse mere om arbejdsskader her

Hvis afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring ikke er tilfredsstillende, kan foreningen bistå med en vurdering af, om afgørelsen bør ankes til Ankestyrelsen.

Vurderingen foretages af foreningens advokat, som også bistår i forbindelse med en eventuel anke.