Gå til indhold

Et bedre psykisk arbejdsmiljø - hospitalsansatte overlæger

Tilbud om Ekspertrådgivning i regionerne er åbnet 16. maj 2022

Fra den 16. maj 2022 kan de regionale arbejdspladser igen få et skræddersyet forløb om forskningsbaseret Ekspertrådgivning. Der kan indgås aftaler om forløb frem til den 31. marts 2024, med afslutning senest den 1. september 2024.

Formålet med Ekspertrådgivningen er at tilbyde rådgivning til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø 
kan styrkes og fastholdes inden for temaerne:

• Forandringer på arbejdspladsen 
• Vold og krænkelser
• Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven
• Introduktion og fastholdelse af medarbejdere

Rådgivningen kan have blik for den enkelte arbejdsplads og/eller have et mere strategisk sigte.

Tilbuddet skal ses i forlængelse af, at RLTN og Forhandlingsfællesskabet ved overenskomstforhandlingerne i 2021 aftalte at videreføre Ekspertrådgivningen og indsatsen ift. et godt psykisk arbejdsmiljø.