Gå til indhold

Stress - hvem kan hjælpe mig?

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Alligevel sker det, at medarbejdere kommer ud for en akut opstået krise eller bliver belastet af et mere langvarigt arbejdspres.
Tilbuddet gælder for alle medlemmer, der er lønmodtagere, dvs. alle offentligt ansatte og privatansatte medlemmer af FAS.

Alle regioner har tilbud til medarbejderne om psykologbistand. I de fleste regioner skal medarbejderen henvises via den nærmeste leder. Medarbejdere i Region Midt kan dog henvende sig til psykologordningen uden henvisning. Det samme gælder Rigshospitalet, der har en selvstændig krisepsykologisk klinik.
Hvis du er i tvivl om tilbuddet i den region, du er ansat i, kan du kontakte din leder eller HR-afdelingen. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet i FAS 3544 8408 eller fas@dadl.dk , som har et overblik over ordningerne i de forskellige regioner.

Der er også hjælp at hente i FAS

Hvis du er stresset, kan du kontakte den relevante konsulent i FAS eller FAS’ hovednummer 35 44 84 08 eller e-mail fas@dadl.dk.

Konsulenten i FAS vurderer din situation og har mulighed for at henvise dig til FAS' stressvejleder og i særlige situationer til en erhvervspsykolog.

Tilbuddet hos erhvervspsykologen er målrettet de medlemmer, der i forbindelse med deres arbejde hos en arbejdsgiver er udbrændte, f.eks. på grund af for stor arbejdsbelastning eller hårdt psykisk arbejdsmiljø. Ordningen er også målrettet de medlemmer, der er hårdt belastet af en afskedigelse, en klagesag eller en arbejdsskade og dermed er truet på deres levebrød.

Medlemmer kan få op til 5 timer hos erhvervspsykologen betalt af FAS.

Tilbuddet gælder for alle medlemmer, der er lønmodtagere, dvs. alle offentligt ansatte og privatansatte medlemmer af FAS.