Gå til indhold

Mindmap om efteruddannelse

Få inspiration til din efteruddannelse i Overlægeforeningens Mindmap.

Mindmap efteruddannelse overlæger
Hent Overlægeforeningens Mindmap om efteruddannelse i linkboksen til højre, eller skriv til fas@dadl.dk og få det tilsendt som kittelkort.

Hvilken efteruddannelse har jeg behov for?


En relevant måde at få afdækket spørgsmålet på for den enkelte overlæge er at tage udgangspunkt i de 7 lægeroller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder, akademiker, sundhedsfremmer og professionel. Et godt værktøj for at få foldet de konkrete behov ud kan være at benytte Mindmap.
Med Mindmap kan tankerne struktureres grafisk og visuelt og dermed skabe grundlag for at folde den brede vifte af muligheder og behov ud, som kan udledes af de syv lægeroller, der skal hjælpe dig med at kunne løse opgaven som overlæge.
Et Mindmap kan sammenlignes med et kort over en by. Byens centrum er hovedideen. Hovedvejene fra centrum er de vigtigste tanker, der skal gøres for at understøtte hovedideen. Bivejene og stikvejene er de sekundære tanker – og så videre.
Overlægeforeningen har udarbejdet et forslag til Mindmap der tager udgangspunkt i fem af de syv anerkendte lægeroller. Rollen som sundhedsfremmer dækkes under kommunikator, samarbejde og viden, og rollen som ekspert under viden og akademiker. I alle roller forventes det, at overlægen agerer professionelt. Der er samtidig givet stikord i Overlægeforeningens Mindmap til, hvilke aktiviteter der konkret kan være i fokus. Fx i lægerollen som kommunikator, hvor du agerer både overfor patienten og som underviser eller lægerollen som leder, hvor du skal evne både at skabe forandring og lede opad m.m.
Du kan bruge Mindmap som udgangspunkt for din egen refleksion over hvilke behov, du har og gerne, hvad der samtidig også giver mening for din afdeling, at du får af efteruddannelse, hvad enten der er tale om kurser, kongresser, ophold på anden afdeling evt. i udlandet.


Print eller bestil mindmap

Hvis du printer Overlægeforeningens Mind Map ud, kan du selv føje yderligere tanker/stikord til og dermed få afklaret, hvad elementerne i din efteruddannelsesplan kunne være i dialog med din leder til MUS/LUS-samtalen.
Du kan også bestille mindmappet som kittelkort. Skriv til fas@fas.dadl.dk