Gå til indhold

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Find ud af, om det er en fordel for dig

Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at få udbetalt feriegodtgørelse frem for ferie med løn, skal du meddele det til din arbejdsgiver inden udgangen af august måned, da optjeningsåret løber fra 1. september.

Den nye regionale ferieaftale bestemmer, at man som regionalt ansat har ret til at vælge at holde ferie med ferieferiegodtgørelse med 12 % af lønnen, i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Valget er bindende for den ansatte og gælder som udgangspunkt kun for et ferieår ad gangen. Når en ansat vælger at få feriegodtgørelse, har man ud over feriegodtgørelsen på 12 % efter ferieaftalen, også ret til forhøjet feriegodtgørelse (kontant beløb) på 0,45 % efter Aftale om 6. ferieuge m.m.

Er det en fordel for mig?

Det vil være en fordel at bruge denne mulighed, hvis du forventer at få udbetalt væsentligt merarbejde eller honorering for ekstraordinære vagter eller FEA arbejde (frivilligt ekstra arbejde) hos din hovedarbejdsgiver i det kommende år.

Såfremt du forventer en større personlig lønfremgang, f.eks. i form af et varigt løntillæg, vil dette gøre det mindre attraktivt at vælge de 12,45 pct. feriegodtgørelse.

Hvordan beregnes det?

FAS' sekretariat har foretaget vejledende beregninger, der viser, at du ved en årsindtægt på ca. 800.000 kr. eksklusiv merarbejde skal forvente en merarbejdsbetaling m.v., som overstiger mindst 23.000 kr., før det kan betale sig at vælge at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. 

Jo større forventet merarbejdsbetaling, jo større fordel

Vælger du at få feriegodtgørelse, vil udbetalingen ske, når du holder de 5 ugers ferie i ferieafholdelsesåret, der starter den 1. september og løber til årets udgang det efterfølgende år. Udbetalingen vil blive modsvaret af et løntræk for den afholdte ferie.

6. ferieuge følger de gamle regler og kan fortsat enten udbetales eller afholdes efter eget ønske.