Gå til indhold

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Find ud af, om det er en fordel for dig

OBS ferieberegneren vil være aktiv primo august

Månedslønnede medarbejdere afholder ferie med sædvanlig løn. 

 Der er mulighed for som alternativ at vælge ferie med feriegodtgørelse på 12 pct af lønnen, og dette kan være relevant, hvis du forud for ferieoptjeningsåret kan forudse, at du vil få udbetalt honorering udover din sædvanlig månedsløn i form af merarbejde, effektive timer under vagt, engangsvederlag eller lign. 

Efter 1. april 2025 kan det også være relevant, hvis du har vagter i et vist omfang.

Ferieberegneren giver en pejling på, hvornår det kan være mest gunstigt at vælge ferie med feriegodtgørelse fremfor ferie med løn.  

Hvornår skal jeg vælge? 

  • Inden 1. september skal du meddele din arbejdsgiver, at du ønsker at optjene feriegodtgørelsen i ferieåret som løber til 31. august året efter. 
  • Valget er bindende og gælder som udgangspunkt kun for et år ad gangen.

Hvordan bruger jeg beregneren? 

  • Tag lønsedlen for maj i indeværende år (udbetalt ultimo maj), og find din månedsløn og dit pensionsbidrag og tast beløbene ind i ferieberegneren.
  • Har du det seneste år fået udbetalt merarbejde, effektive timer under vagt, engangsvederlag eller lign.? – vurder om det fortsætter det kommende år, og anslå et beløb, som du taster ind i ferieberegneren.
  • Anslå, hvor mange vagter du forventer det kommende år. Bemærk vagtform og sondringen mellem hverdags- og weekendvagter og tast antal vagter ind i ferieberegneren

Skal jeg vente til næste år?

2024/2025 er et særligt overgangsår, hvor væsentlige ændringer træder i kraft pr. 1. april 2025 altså ca. midt i ferieåret. Disse ændringer – den generelle grundlønsforhøjelse og bortfald af bestemmelsen om erstatning for mistet vagtindtægt under ferie med løn – kan der ikke tages højde for i ferieberegnerens design.