Gå til indhold

Ansattes adgang til patientjournal oplysninger

Det er ikke tilladt at slå op på f.eks. egne eller familiemedlemmers informationer, hvis der ikke er tale om en direkte behandlingsrelateret rolle.

Sundhedslovens § 42a giver dig som læge adgang til data på de patienter, du aktuelt har i behandling eller i uddannelsesøjemed. Hvis du laver en ikke-arbejdsrelateret søgning i patientadministrative systemer, defineres det som misbrug. Det er således ikke tilladt at slå op på f.eks. egne eller familiemedlemmers informationer, hvis der ikke er tale om en direkte behandlingsrelateret rolle.

Regionerne har lovgivningsmæssig pligt til at føre en log over oplysninger for at kunne kontrollere, om der sker misbrug (persondataloven). Regionerne har desuden som arbejdsgiver qua ledelsesretten en legitim ret til at opstille retningslinjer for de ansattes brug af regionens it-systemer.

Overtrædelse af retningslinjerne

Overtrædelse af regionernes retningslinjer kan have tjenstlige konsekvenser, dvs. i form af påtale, advarsel eller afskedigelse afhængigt af forseelsens karakter og omfang.

Det kan forekomme unødigt bureaukratisk, at man som læge ikke må tilgå sin egen patientjournal via det administrative patientsystem og med sit login som ansat. Retstilstanden er således, at regionerne har ret til at påtale det over for medarbejderne, hvis det sker, ligesom regionerne kan påtale opslag om familiemedlemmer eller andre, hvor der ikke er tale om en direkte behandlingsrelateret rolle.

Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale om uberettiget adgang til et patientadministrativt system, anbefaler FAS, at du tager en bisidder (f.eks. en tillidsrepræsentant) med.