Gå til indhold

Sygdom under ferie

Hvis du har optjent fem ugers ferie og bliver syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter de fem første sygedage.

Hvis du har optjent færre ugers ferie, har du ret til erstatningsferie efter et antal sygedage forholdsmæssigt (f.eks. hvis du har optjent fire ugers ferie, har du ret til erstatningsferie efter fire sygedage).

Erstatningsferie

Retten til erstatningsferie er betinget af, at du underretter din arbejdsgiver om sygdommen, og at sygdommen kan dokumenteres med lægeerklæring fra første sygedag. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Når du er rask igen

Når du bliver rask, skal du møde på arbejde igen. Hvis du bliver rask inden for den periode, hvor du skulle have holdt din ferie, kan du dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af raskmeldingen.

Syg før ferien

Hvis du bliver syg før ferien, har du ret til erstatningsferie for alle sygedagene. Du skal melde dig rask, når du ikke er syg længere, og du skal som udgangspunkt møde på arbejde, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at du holder resten af den oprindeligt planlagte ferie.