Gå til indhold

Befordring - tjenesterejser

En overlæge kan få refunderet de merudgifter til transport, en tjenesterejse har medført.

Tjenstlig befordring

En overlæge kan få refunderet de merudgifter til transport, en tjenesterejse har medført.

  • Transport mellem forskellige tjenesteder i arbejdstiden er omfattet af tjenstlig befordring.

  • Fremmøde direkte (hjemmefra) på et tjenestested, der ikke er overlægens hovedtjenestested, er kørsel mellem hjem og arbejde, og giver kørselsfradrag.

  • Forøget rejsetid på mere end en time pr. dag indregnes i arbejdstiden eller aftales udbetalt, jf. overenskomstens § 2, stk. 4.

Kørsel med offentlige transportmidler

På tjenesterejser skal der fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, men hvis det ud fra en samlet betragtning er mest hensigtsmæssigt og økonomisk for sygehuset, kan overlægen benytte egen bil.

Sygehuset kan desuden give tilladelse til brug af egen bil, hvor overlægen får udbetalt godtgørelse pr. km, dog maksimalt et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

Samtlige udgifter til offentlige transportmidler samt efter omstændighederne til taxi, som er anvendt i forbindelse med hen- og tilbagerejsen til bestemmelsesstedet refunderes mod dokumentation.

Kørsel i privat bil/motorcykel

For kørsel i privat bil eller privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Se de gældende satser her.

Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil/motorcykel, kan sygehuset udfærdige en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. For kørsel, der er omfattet af bemyndigelsen, udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats for indtil 20.000 km pr. år. Det samlede regelsæt fremgår af Tjenesterejseaftalen.

Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel (pdf) i forbindelse med tjenesterejser på det regionale område, er overlægernes vilkår i forbindelse med tjenesterejser reguleret. De enkelte regioner fastlægger inden for rammerne af denne aftale egne forskrifter og retningslinjer.

De skattemæssige rammer for refundering af udgifter i forbindelse med tjenesterejser er reguleret i Ligningslovens, og vilkårene for rejse- og befordringsgodtgørelse er nærmere fastlagt i Bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse (BEK nr. 173 af 13. marts 2000)