Gå til indhold

Regler for vagt og tjeneste

Se her hvilke regler, du er omfattet af som overlæge.
Dette er et uddrag af vejledningen for vagt og tjeneste - hele vejledningen finder du i linkboksen til højre.

Tjeneste

Hvornår kan jeg blive pålagt tjeneste?

Pålagt tjeneste betyder, at alle timer under tjenesten er arbejdstimer, og de tæller med i overlægens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Som overlæge kan du blive pålagt at udføre tjeneste frem til kl. 23 på hverdage og frem til kl. 21 på lørdage, søndage og søgnehelligdage.

Du kan dog ikke blive pålagt tjeneste, der omfatter elektive operationer samt ambulatorievirksomhed.

- på hverdage mellem kl. 21.00 og 23.00 

- på lørdage mellem kl. 16.00 og 21.00

på søndage/søgnehelligdage 

En tjeneste skal mindst udgøre 6 timer og højst 13 timer.


Hvor ofte kan jeg blive pålagt tjeneste?
Som overlæge må du normalt højst hvert 5. døgn udføre tjeneste på en hverdag efter kl. 18.00.

Tjeneste på lørdage og søndage kan normalt ikke pålægges oftere end 4 gange pr. måned, dog højst tilrettelagt hver anden weekend. 

""

Vagt

Der er ikke en præcis definition af vagtarbejde, men det er typisk arbejde, der har akut karakter. Vagtarbejde kan ikke omfatte arbejde såsom ambulatorie­virksomhed og planlagte operationer.

Der er tre vagtformer for overlæger:

  • Vagt på tjenestestedet
  • Vagt uden for tjenestestedet
  • Beredskabsvagt

I overenskomsten er der for hver vagtform regler om, hvor hyppigt overlæger kan blive pålagt at varetage vagt.

Nogle overlæger kan ikke blive pålagt vagtarbejde, f.eks. tjenestemandsansatte overlæger ansat efter lægechefaftalen. Det kan også konkret være aftalt, at overlæger er ansat uden vagtforpligtelse.

Vejledningen om overlægers tjeneste og vagter

vejledningen om overlægers tjeneste og vagter kan du læse mere om vagtformerne, hvordan de honoreres, regler om vagthyppighed, vagtplanlægning, opgørelse af effektive timer, maksimalt antal timer i vagt og tjeneste, erstatningsfrihed og meget mere.

Hvordan honoreres tjeneste og vagter på en hverdag?

Der er aftalt et honorar pr. time for tjeneste og et honorar pr. vagt. Se tillæg for tjeneste og vagthonorar her.

Hvordan honoreres tjeneste og vagter på en weekend eller helligdag?

Der er aftalt et honorar pr. time for tjeneste og et honorar pr. vagt. Se tillæg for tjeneste og vagthonorar her.